You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸွပ်ႇသွၵ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်  တီႈၼႂ်းၼႃႈတီႈတူင်ႉၼိုင်သေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ၵေႃႉ လႄႈ ယႃႈမ မိၵ်ႈ WY တင်းၼမ်။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 June 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:00 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ၵေႃႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတိုဝ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးၶၢႆႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ ၶူဝ်းၶွင် တီႈၼႂ်းမိုဝ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ  ယႃႈမ မိၵ်ႈ WY 22,086 မဵတ်ႉ ၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လမ်း လႄႈ ၾူင်း 2 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။
ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ၵေႃႉ လၢတ်ႈၼႄတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးဝႃႈ ယႃႈမ မိၵ်ႈ WY 22,086 မဵတ်ႉၼႆႉ  ၸၢႆးဢေႃး ဢဝ်မႃးသူင်ႇပၼ်  ႁဝ်းၶႃႈ 2 ၵေႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်သေ ႁႂ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၵူဝ်ႇတဵင်းတၢၼ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တေမႃးပႆႉႁပ်ႉဢဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢႆႉ ဢိူင်ႇၼႃးၶၢႆႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ တူၼ်ႈတီး။
ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵႃႈတေႃႉသူင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ လႆႈငိုၼ်း 100,000 (ၼိုင်ႈသႅၼ်) ပျႃး ၊ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်လႆႈၵိၼ်ၸၢင်ႈ တေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ယွၼ်ႉတၢင်း တီႈႁိူၼ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇငိုၼ်းတွင်း တႃႇၸႂ်ႉၸၢႆႇ သိုဝ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်း ၼႆလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။
တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸႅတ်ႈထၢမ် ဢဝ်ပိုၼ်းတူဝ် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ၵေႃႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ ၵပ်းသိုပ်ႇ တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး  ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်တူဝ် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ၵေႃႉ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတိုဝ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးၶၢႆႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ။
ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 13:00 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈဢဝ်တူဝ် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈမ မိၵ်ႈ WY 22,086 မဵတ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ် တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး  ဢွင်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈသၼဵၼ်း ဢိူင်ႇသၼဵၼ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်သေ ႁႂ်ႈဢဝ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင် ၸိုင်ႈမိူင်း မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Top