You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း > လုၵ်ႈႁဵၼ်း တႆးလႅင်(2)ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းၶၢင်KIAၶႃႈႁႅမ်တၢႆ လႆႈငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း (400) သႅၼ်

လုၵ်ႈႁဵၼ်း တႆးလႅင်(2)ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းၶၢင်KIAၶႃႈႁႅမ်တၢႆ လႆႈငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း (400) သႅၼ်


ငဝ်ႈၶၢဝ်ႇ – RFA
ဝၼ်းထီႉ – 25 -07 -2020


ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း တႆးလႅင်သွင်ၵေႃႉတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈတပ်ႉ သိုၵ်းKIAလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ် မၢၼ်ႇ မႅၼ်ႈယူႇတႄႉတႄႉလႄႈ ယူႇတီႈသိုၵ်းၶၢင်KIAယိုၼ်ႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်းသေ သၢႆႈပၼ်ပႃးငိုၼ်း ပေႃႈမႄႈပီႈ ၼွင်ႉၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင်(400)သႅၼ်။


လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႅင်(2)ၵေႃႉၼႆႉၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးတၢၼ်ႉၸိင်ႇဢွင်ႇ ဢႃႇယူႉ(18)ပီ၊ ၸၢႆးၸေႃႇမဵဝ်းဢူး ဢႃႇယူႉ (16)ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃႇႁူၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်မၢၵ်ႇလၢင်း တိူင်းၸေႈၵႅင်း၊ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ(6)ဝၼ်း ပီ 2020ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း(2)ၵေႃႉၼႆႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇဝၢၼ်ႈၸႄႇၸိၼ်း တူင်ႇဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉသေ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းၶၢင်KIA တီႉၺွပ်းၵႃႇ ႁိုင်(16)ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ပႅတ်ႈ။
ဢိင်ၼိူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း(2)ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းKIA ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉသေ ပႃႇတီႇႁုၼ်ႈ မုၼ်းမႂ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင်TNDP၊ ပႃႇတီႇၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင်SSP၊ ဢိၵ်ႇၸုမ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တႆးလၢႆလၢႆၸုမ်းၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းၶၢင်KIA ပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႅင်ယူႇယဝ်ႉ။

Top