You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > “လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶေႃႈပူင် ၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ၵူႈဝဵင်းဝဵင်း ဢၼ်ပႂ်ႉ ၸႅတ်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ(19)ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉသိမ်း”

“လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶေႃႈပူင် ၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ၵူႈဝဵင်းဝဵင်း ဢၼ်ပႂ်ႉ ၸႅတ်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ(19)ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉသိမ်း”

ငဝ်ႈၶၢဝ်ႇ – ဢေႇရႃႇဝတီႇ
ဝၼ်းထီႉ – 18 -07 -2020


ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇ ထိင်းသိမ်းၵႅတ်ႇၶေတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ(19) မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်ႉပိုၼ်ႉ ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်ၵၼ်ဝႃႈ ၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇဢၼ်ပၵ်းသဝ်းၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ၵူႈဝဵင်းဝဵင်း ဢၼ်ပႂ်ႉတႅၵ်ႈလူမ်းမႆႈ၊ပႂ်ႉၸႅတ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ(19)ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃးပႆ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၼႆသေ လႆႈတၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈပိၵ်ႉသိမ်း ပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ(15) လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇၼႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။


မိူင်းယၢင်းလႅင်တႄႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၶေႃႈသင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းယၢင်းလႅင်သေ ပိၵ်ႉသိမ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ (16)ဝၼ်းလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶေ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ(19) ၼႂ်းတိူင်း မၵူၺ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶိၼ်ႇမွင်ႇဢေး လၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်လိူၼ်ၼႆႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ႁဝ်း ၼင်ႇၵၼ်သေ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ(19)ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးယဝ်ႉ၊ ပိူင်လူင်ႁဝ်း ၶႃႈလူဝ်ႇထိင်းသိမ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလႆႈ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးၵူၺ်း ယွၼ်ႉၼၼ်ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇ တုၵ်းယွၼ်း တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ပိၵ်ႉသိမ်းၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။


ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ယူႇတီႇ လုမ်းလူင်ပွင်ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶေတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ(19)သေ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင်ဝႆႉ ပိူင်လူင်(3)ၶေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈယူႇၸူႉယူႇတုမ်ၵၼ်ပူၼ်ႉလိူဝ်(5)ၵေႃႉ၊ တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းပွႆးႁဵတ်းလၢမ်း၊ ၵၢင်ၶိုၼ်း(12)မူင်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇၵၢင်ၼႂ်(4)မူင်းတေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇတင်းၼွၵ်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ၶိုၼ်းတိူဝ်း တမ်း ၶိုၼ်ႈၵေးဝႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇလိူၼ် ၵျူႇလၢႆႇ(31)ဝၼ်း ၼႆယူႇ၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တင်းသဵင်ႈ မီး(337) ၵေႃႉသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ(6)ၵေႃႉ ဢၼ်တၢင်းပဵၼ်ယေႃးၵႃႇၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း မီးယူႇ(266)ၵေႃႉသေ ဢၼ်တိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃဝႆႉ(65)ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Top