You are here
Home > Uncategorized > ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိုင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းလႃသဵဝ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း ဝဵင်းလႃသဵဝ်ႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိုင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းလႃသဵဝ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း ဝဵင်းလႃသဵဝ်ႈ

July-16-2020
By-သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႃၼ်ႇလၢႆႇ 16 ဝၼ်းပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမၢဝ်းၶမ်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈသူႈ ၊ ဝတ်ႉ ၵျွင်းတႃႈပုင်ႇ ၊ ၵျွင်းၵၢင်မိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းႁူမ်ႈယဵၼ် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းလူင်လေႃႉ လႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်းတေႃးယ ႁူမ်ႈ (7) တူၼ်လႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႊလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလႃသဵဝ်ႈသေ ၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလႃသဵဝ်ႈဝဵင်းလိူဝ်ႇဝႃႈၼႆ။

 ၽၢင်ႁၢင်ႈပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းၼႆႉမီးသၢမ်ထၢၼ်ႈသေ ထၢၼ်ႈတႂ်ႈတေမီးႁူဝ်ႉဝၢင်းသူၼ် မွၵ်ႇ ၼႃႈယၢဝ်း (60) ထတ်း ၼႃႈပွတ်း (50) ထတ်း ထၢၼ်ႈၼိူဝ်ၼႃႈယၢဝ်းမီး (40) ထတ်း တၢင်းသုင်မီး (13) ထတ်းၶိုင်ႈ ပၢႆႉတူဝ်လိၵ်ႈတေသႂ်ႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ လႄႈ လိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ သီပိုၼ်ႉတေပဵၼ်ႁၢင်ႈမွၵ်ႇသဵဝ်ႈသီၶၢဝ် သွင်ၽၢၵ်ႇၶၢင်ႈပၢႆႉတူဝ်လိၵ်ႈ ၼၼ်ႉတေသႂ်ႇပႃးၵွင်ယၢဝ်း လႄႈ တဝ်ႈၼမ်ႉၵိၼ် ၼႆယူႇ။

လုင်းၵျေႃႇထေး ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႊလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလႃသဵဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈပၢႆႉ ၶဝ်ႈဝဵင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇ ႁႂ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈထုင်းတႆး ၵိုၵ်းပိုၼ်းႁၢင်ႈလီ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၸႅင်ႈ လႅင်း ၵူႈဝဵင်းဝဵင်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁၼ်ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း မီးပႃးလိၵ်ႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈဝဵင်းလႃသဵဝ်ႈပဵၼ်ဝဵင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းၼႆႉ သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းဝဵင်းလႃသဵဝ်ႈ (7)တူၼ်လႄႈမုၵ်ႉၸုမ်းပႃႇတီႇ ၵၢၼ် မိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇတၢင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် ၼိုင်ႈပီႊသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ2020 ၼီႊၼႆႉၸင်ႇလႆႈၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၵႂႃႇၼႆယူႇ။

Top