You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်းၶျၢင်းCNF တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းရၶႅင်ႇAA ထွႆသိုၵ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း

တပ်ႉသိုၵ်းၶျၢင်းCNF တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းရၶႅင်ႇAA ထွႆသိုၵ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း

ငဝ်ႈၶၢဝ်ႇ – ဢေႇရႃႇဝတီႇ

ဝၼ်းထီႉ – 16 – 07 – 2020

ဝၢႆးသေပၢင်ၵုမ် ႁူဝ်ႁုပ်ႈပၢတ်ႈ(6)လိူၼ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝီႉတူဝ်ႇရီႉယႃႉငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းၶျၢင်းCNF ယဝ်ႉတူဝ်ႈမိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ15ဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းၶျၢင်းCNF သလၢႆးထႅတ်ႉၼီႇ လၢတ်ႈ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇ ငဝ်ႈငုၼ်း သိုၵ်းၶျၢင်းသေ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇAA ဢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပႃႈလႅတ်ႉဝႃႉ မိူင်းၶျၢင်း ၼၼ်ႉႁႂ်ႈၼုၵ်ႈထွႆဢွၵ်ႇမူတ်း မူတ်း ၵူၺ်းတေဢဝ်လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉၺီႉၵၼ်သေႁႂ်ႈထွႆဢွၵ်ႇႁိုဝ် တေဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ် သေလိုပ်ႈဢွၵ်ႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉၶႃႈပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈ ယွၼ်ႉၶဝ်ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင်ပၵ်း သဝ်းၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်းလႄႈငဝ်းလၢႆး ၸင်ႇသုၵ်ႉၸိူင်ႉၼႆ ဢွၵ်ႇတႄႉၶဝ်တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇယူႇယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းၶျၢင်းၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်း ထီႉ (7) တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ(15) ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပၢတ်ႈသေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်၊ တႃႇၸွႆႈ ထႅမ်IDP ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း ဢိၵ်ႇပႃးမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ ၽွၼ်းၸႃႉတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း လႆႈထူပ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသိုၵ်းရၶႅင်ႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်သိုၵ်းရၶႅင်ႇ တေၼုၵ်ႈ ထွႆဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်း ၶျၢင်းၼၼ်ႉ တေဝၢင်းၽႅၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ်/ထုၼ်းမျၢတ်ႈၼၢႆႇတႄႉ သပ်းလႅင်ႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈ“ ယွၼ်ႉမိူင်းရၶႅင်ႇတင်းမိူင်းၶျၢင်း ၸၢပ်ႈၸပ်းၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၽၢႆႇႁဝ်းတေပေႉပုၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းတေသိုပ်ႇပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယဝ်ႉ၊ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း ၼႆႉဢမ်ႇပိူင်ႈသင်ၵၼ် ပဵၼ်ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၶီႈၶႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ လီဝႃႈသင်ၶဝ်ပွင်ႇၸႂ်တႄႉ ႁဝ်း သွင်ၸုမ်းပေႃးလူဝ်ႇၸွႆႈၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵႅတ်ႇၶေၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်းႁဝ်း ၶႃႈတေပေႉပုၼ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေသိုပ်ႇပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယဝ်ႉ” လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၼ်ႁႃလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ2016ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသိုၵ်းၶျၢင်းCNF တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် သွင်မူႇသွင် ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇတင်းသိုၵ်းၶျၢင်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်သေ ၵေႈလိတ်ႈယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်းၼႆသေ တႃႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇတုမ်ႉတွပ်ႇသင်ၶိုၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်၊ ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉ ၵႃႈလႃႈတၢၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းပႃႈလႅတ်ႉဝႃႉမိူင်းၶျၢင်းယူႇယဝ်ႉ။

Top