You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ်

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ်

July 14-2020

By-သႅင်ၸိုၼ်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႃႇလၢႆႇ 14 ဝၼ်း ယၢမ်းပွတ်းၼႂ်ၼၼ်ႉ ပိဝ်ႇႁႃႇမူးလႃသဵဝ်ႈ လႆႈဢွၼ်ဢဝ်တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ လူင်းၵူတ်ႇ ထတ်းတူၺ်းၸႅၼ်ႇပဵၼ် လွင်ႈတၢင်းၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈတေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉ ပျႃႇႁႃႇမူး ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆး (RCSS) လႆႈငူပ်ႉငိတူၵ်းလူင်းၵၼ်သေတႃႉ တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ (RCSS) လႆႈၽႃႇၺႃးၵၼ်သေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇၽီလူးလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၼႆယူႇ။

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၵျႃႇလၢႆ 13 ဝၼ်း ပီႊ2020 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိဝ်ႇႁႃႇမူးလႃသဵဝ်ႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ (2) ၵေႃႉ သေ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတီႈၼႂ်းတပ်ႉ ၶမယ (502) ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ လႆႈလူင်းတွင်ႈထၢမ် မေႃယႃတီႈၼွင်ပိင်  ၵေႃႉ ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းယူတ်းယႃၽႃတတ်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် ဢၼ်လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ ထုၵ်ႇၶႃႈ ႁႅမ်တၢႆၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းလိူၼ်ၵျႃၼ်ႇ 27ဝၼ်းတေႃႇထိုင် 28 ဝၼ်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႆယူႇ။လိူဝ်ၼၼ်ႉလႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းတွင်ႈထၢမ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမၢႆ (2) တီႈၼွင်ပိင်လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်း ပရႁိတ ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇ တေႃႉတၢင်ႇဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၼႆယူႇ။

Top