You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > “မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ထူပ်းၽေးၼမ်ႉ ၵူၼ်းတၢႆ(50)ၵေႃႉ တႃႇၵူၼ်း(10)သႅၼ် တေလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ”

“မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ထူပ်းၽေးၼမ်ႉ ၵူၼ်းတၢႆ(50)ၵေႃႉ တႃႇၵူၼ်း(10)သႅၼ် တေလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ”

ငဝ်ႈၶၢဝ်ႇ – DBB

ဝၼ်းထီႉ – 09 -07- 2020

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးထပ်းၵၼ်လၢႆလၢႆဝၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ၊လိၼ်ယူတ်ႇ၊ တီႈၵုၼ်ၵျူးရူး မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ ၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ(50)ၵေႃႉ၊ႁၢႆလၢႆဝႆႉ(20)ပၢႆဝႃႈၼႆ။

ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈလူႉတၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢႃႇယူႉဢႃႈသၢၵ်ႈယႂ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈပႆလႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၵေႃႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈယူႇဝႆႉၼိူဝ်လင်ႁိူၼ်း၊ ၸိူဝ်းၶမ် ဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢဝ်ႁိူဝ်းသေၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ယူႇ၊ ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ “ယူဝ်ႇ သျီႇႁၢႆႇတီႇသူႇၵႃႇ” လၢတ်ႈၼႄသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉ ထူမ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈပွႆႇၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵူၼ်းသီႇမိုၼ်ႇပၢႆသေ ၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈ၊လိၼ်ယူတ်ႇသေ ၶူဝ်၊သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်ႈၵေႃႈ လူႉလႅဝ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ(10)သႅၼ်ၵေႃႈ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

Top