You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး > ယေးငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸႃႉ ဢၼ်ပၵ်းတမ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼွင်ၶဵဝ် တေဢိုတ်းပိၵ်ႉဝႆႉ (ဢမ်ႇမၵ်းတတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း) ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ-19

ယေးငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸႃႉ ဢၼ်ပၵ်းတမ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼွင်ၶဵဝ် တေဢိုတ်းပိၵ်ႉဝႆႉ (ဢမ်ႇမၵ်းတတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း) ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ-19

ငဝ်ႈၶၢဝ်ႇ – Tavhileik News Agency

ဝၼ်းထီႉ – 21- 06 -2020

ယွၼ်ႉႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈႁေႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလႃႉလူင် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ-19သေ တေႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 22-06-2020 ၼႆႉၵႂႃႇ ယေးငိုၼ်းၽေၵမ်ႇပေႃးၸႃႉ ဢၼ်ပၵ်းတမ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼွင်ၶဵဝ် တေဢိုတ်း ပိၵ်ႉဝႆႉ(ဢမ်ႇမၵ်းတမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း)ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸႃႉ(ၵူဝ်ႇၸေႃႇတႅတ်ႉ)လၢတ်ႈဝႃႈ “ဢၼ်တေဢိုတ်းပိၵ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမၵ်းတမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ-19သေ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇ၊ တေၽုၺ်ႇ ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ၊ ပေႃးၸမ်တေၽုၺ်ႇမႃး ႁဝ်းၶႃႈတေ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇပၼ်ယူႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ” ၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဢိုတ်းပိၵ်ႉဝႆႉယေးငိုၼ်းၼၼ်ႉ ပေႃးလွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇလႆႈထုၵ်ႈငိုၼ်း/ဢၢပ်ႈငိုၼ်းၼႆ ပေႃး ပဵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇထုၵ်ႈလႆႈ/ဢၢပ်ႈလႆႈတီႈ ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸႃႉ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး။ ပေႃးပဵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း သီႇပေႃႉသမ်ႉ မႃးၸူးယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸႃႉ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႆႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးယေးငိုၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မျႅၼ်ႇမႃႇၸီးပွႃးယေး၊ ယေးငိုၼ်းယူဝ်းမ၊ ယေးငိုၼ်းဢေႇရႃႇဝ တီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးထႅင်ႈ။ ဢၼ်တေပိၵ်ႉဢိုတ်းတႄႉ ပဵၼ်ယေးငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸႃႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

Top