You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ၽႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽွင်းၸဝ်ႈၶွင် ဢမ်ႇယူႇ

ၽႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽွင်းၸဝ်ႈၶွင် ဢမ်ႇယူႇ

ၶၢဝ်ႇ – တႆး တၢင်ႉ ယၢၼ်း

ဝၼ်းထီႉ – 18-6-2020

ၽႆးမႆႈႁိူၼ်း ၸၢႆးပၼ်ႇ+ၼၢင်းၼူႉ ပွၵ်ႉမၢႆ(9)ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽွင်းၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶေၽႆး ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၽႆးမႆႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉသိုပ်ႇၽူၼ်းမႃးလႄႈ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈၽႆးမႆႈသေ ၽွင်းႁဝ်းၶႃႈၽႅဝ်ၵႂႃႇ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇယူႇ၊ သေႃး ႁိူၼ်းၵေႃႈၶတ်းဝႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတွႆႇမၢၵ်ႇသေႃးလႅဝ်သေ ၶဝ်ႈႁူတ်းၽႆး၊ ႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈမႆႈပႃးၼင်ႇၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉသင်လႄႈမႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ”လ ၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။လႆႈႁူႉဝႃႈ ၽႆးလႆႈမႆႈ ၽွင်းၸၢႆးပၼ်ႇ+ၼၢင်းၼူႉ ယင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇမီးၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Top