You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ပိူင်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ သိုၵ်းမိူင်းဢိၼ်ႇတီႉယ လႆႈလူႉတၢႆ(20)မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ16ဝၼ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႇ

ပိူင်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ သိုၵ်းမိူင်းဢိၼ်ႇတီႉယ လႆႈလူႉတၢႆ(20)မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ16ဝၼ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႇ

ငဝ်ႈၶၢဝ်ႇ – ၼယူးတႄႇလီႇ

ဝၼ်းထီႉ – 17- 6- 2020

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ16လိူၼ်ၵျုၼ်ႇၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵမ်ႉပႃႈၼမ် တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ “သိုၵ်းမိူင်းဢိၼ်ႇတီႉယ လႄႈတင်းသိုၵ်းမိူင်းၶေႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈၼႃႈလိၼ်ႁိမ်ၵၼ်သေ သိုၵ်းမိူင်းဢိၼ်ႇတီႉယ လႆႈတၢႆ(20) ၵေႃႉၼႆသေတ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ17 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတင်းသွင်မိူင်း ၶိုၼ်းသပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပၼ်ႁႃ မိူဝ်ႈဝႃးၼၼ်ႉ တင်းသွင်ၽၢႆႇ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၸႂ်ႉတႃမိုဝ်း၊မၢၵ်ႇႁိၼ်၊ၶွၼ်ႉသေ ၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်လႄႈ မီးလွင်လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၵူၺ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်ႇတီႉယႃႉတႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၼႄသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် လႆႈလူႉတၢႆ(20)ၼႆသေတ ၽၢႆႇမိူင်းၶေႇတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢင်ဢၼ်ၵေႃႈ တႅမ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမိူင်းၶေႇၵေႃႈ လႆႈလူႉတၢႆ(49)ၵေႃႉၼႆ။

ၼႃႈတီႈဢၼ်ၼႆႉ မိူင်းၶေႇတင်းမိူင်းဢိၼ်ႇတီႉယႃႉ ထဵင်မေႃးႁိမ်ၵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ1975၊ တင်းသွင်မိူင်း  ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်၊ဢိၵ်ႇပႃး ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း၊ၵွင်ႈလူင်တင်းၼမ်တင်းလၢႆ မႃးပၵ်းတမ်းဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႆႉ မီးမႃးမွၵ်ႈၼိုင်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ၊ တင်းယၢၼ်ၵႆၵၼ်သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇၵေႃႈ မီးမွၵ်ႈသွင်သၢမ် ဝႃးၵူၺ်း၊ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၽၢႆႇလႂ်ပူၼ်ႉပႅၼ်လီလီၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉၸႅင်ႈလႅင်းသေ သိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇလႆႈ ထုပ်ႉၵၼ်ပေႃႉၵၼ် ထိုင်တီႈပေႃးမီးလွင်ႈလူႉတၢႆ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉလိူၼ်ၵျုၼ်ႇ17ဝၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇသိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ သိုၵ်း တႄႉၵေႃႈ သုတ်ႉဢွၵ်ႇတီႈပဵၼ်ပၼ်ႁၼ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ၼႃႈတီႈၼႆႉ ပဵၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈၵၼ် မိူင်းတီႉ ပႅတ်ႉလႄႈတင်းမိူင်းဢိၼ်ႇတီႉယႃႉ ႁိမ်းလွႆႁေႇမႃႉဝူၼ်ႇတႃႇ။

Top