You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းၽတ်ႉသႂ်ႇႁႅင်းသေ လင်ႁိူၼ်းလူႉၵွႆၼမ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းၽတ်ႉသႂ်ႇႁႅင်းသေ လင်ႁိူၼ်းလူႉၵွႆၼမ်

ၶၢဝ်ႇ – သိူဝ်လမ် ၊ May 3, 2020

ၾူၼ်တူၵ်းၺႃးလူမ်းလူင်ၽတ်ႉႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးမီ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၶဵဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ၊ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထူပ်းၺႃးၽေးသၽႃႇဝ လင်ႁိူၼ်းယူႇသဝ်းလႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇတင်းၼမ်ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ႁိူၼ်းလုင်းၶႅင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူးမီ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢႄႇပရႄႇ 30ဝၼ်း၊ ပီႊ 2020ၼီႊ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 03:06 မူင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်း ႁႃႇယႂ်ႇ လူမ်းလႅင်ႉၵေႃႈၽတ်ႉႁႅင်းလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးမီ လႆႈၺႃးၽေးလူမ်းၽတ်ႉ (14) လင်ၼႆယဝ်ႉ။

 ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ လုင်းၸၢႆး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူးမီလၢတ်ႈၼေဝႃႈ “မိူဝ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်ၵေႃႈတူၵ်း၊ လူမ်းၵေႃႈမႃးႁႅင်းၼႃႇ၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်း ၺႃးၽွင်းၶဝ် တိုၵ်ႉၵႂႃႇမီးၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ်၊ ၼႂ်းလင်ႁိူၼ်း(14)ႁိူၼ်းၼႆႉ ဢၼ်ၺႃးႁႅင်း လူႉသုမ်းၼမ်တေႉ မီး(2)ႁိူၼ်း၊ ႁိူၼ်းလုင်းၶႅင်ႇလႄႈ လုင်းလူႇ ၶဝ်သွင်ႁိူၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉတေႉ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း လႄႈ လဵၵ်းမုင်းသွင်ႇၾႆး ႁူဝ်ႉႁိူၼ်း လူမ်ႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။  ၵႃႈၶၼ်လူႉသုမ်းၸွမ်းဢမ်ႇပေႃးၼမ် ၊ လိူဝ်သေၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တူၼ်ႈမႆႉလူင် တၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ လူမ်ႉတဵင်တၢင်းဝႆႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ႁိူၼ်းလုင်းဢွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၶဵဝ်

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၶဵဝ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇၺႃးလူမ်းလူင်ၽတ်ႉ လင်ႁိူၼ်း (1) လင် ပဵၼ်ႁိူၼ်းသိူဝ်ႇပႅၼ်ႈၵင်ႈပႅၼ်ႈ ထိုင်တီႈလဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းၵွၵ်းၵႂႃႇတၢင်းမူတ်းလႄႈၵႃႈၶၼ်လူႉသုမ်းၼမ် ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈပၼ်ႁႃၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလူမ်းၽတ်ႉထိုင်တီႈလႆႈမီးလွင်ႈလူႉၵွႆၼမ်ၸိူင်ႉၼႆၼႂ်းတူင်ႇဢိူင်ႇၼႃး ၼိဝ်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးမႃးသေပွၵ်ႈ ပီႊၼႆႉပဵၼ်ၶၢဝ်း ဢၼ်ၾူၼ်တိုၵ်ႉတေႇတူၵ်း ၵူၺ်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉမီးၾူၼ်လူမ်းႁႅင်းမႃးၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈတေႉမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်လႄႈဢွၼ် ၵၼ်ၾၢင်ႉသတိႉ ဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

Top