You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

April (9)ဝၼ်း၊ ပီႊ2020ၼီႊ

By Tai Images

တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ-09/04/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း (12 00)မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီး 432,132 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းတၢႆ မီးထိုင် 14,871 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၵႂႃႇမီး23,906 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တီႈၼိဝ်းယွၵ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းတၢႆ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ၊ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ(7)လိူၼ်ဢေႇပိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတၢႆမီး 731 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝၼ်း ၵူၼ်းတၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ဝဵင်းၼိဝ်းယွၵ်ႉတီႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းတၢႆမီး 5,489 ၵေႃႉသေ  ႁူဝ်ၵူၼ်းတၢႆၼမ်လိူဝ်တီႈမိူင်းၶႄႇ တီႈဢၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတေႇၽႄႈဢွၵ်ႇၼၼ်ႉယူႇ ယဝ်ႉ။ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်တၢႆၼိဝ်းယွၵ်ႉၼႆႉ မီးမွၵ်ႈၼိုင်ႈၶိုင်ႈဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်းသဵင်ႈဝႆႉယူႇ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ မီးလွင်ႈၼပ်ႉသၢင်ႈၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈတေႃႇၼႄႇထရမ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ တၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းၼိူဝ် ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းWHOယူပ်ႈယွမ်းၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈၽွင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်တႄႇၽႄႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တႃႇလူတ်းယွမ်း လွင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼႂ်းမိူင်းၸဵမ်ပိုင်းလႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈတေႃႇၼႄႇထရမ်ႉလႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ်ထိုင် ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပီႊ2019 လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ တေႇထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႉ၊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ-11/03/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19ၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈလူင်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႈၼႆယူႇ။

Top