You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေဢၢၼ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈ ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉသိုၵ်း KIO ၸိူဝ်းပၼ်သုၼ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တူင်ႉၼိုင်

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေဢၢၼ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈ ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉသိုၵ်း KIO ၸိူဝ်းပၼ်သုၼ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တူင်ႉၼိုင်

March 29,2020

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 23 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သႂ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) ၶဝ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသေ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉ သိုၵ်းလွတ်ႈသႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင်(KIO) ၸိူဝ်းပၼ်သုၼ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တေထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸွမ်ႁၢၼ် တေႇၸၵျေႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းပွတ်း ႁွင်ႇ(မပၶ) ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈဝဵင်းႁူဝ်ၵဵဝ်(ဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး) ၸေႈမိူင်းၶၢင် လႆႈလၢတ်ႈပၼ်ၽၢင်ႉ ထိုင်တီႈၸုမ်းၵမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မိူင်းၶၢင် Peace Talk Creation Group ဝႃႈ တေဢၢၼ်းတိုၵ်း တေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်(KIO) ၼႆယဝ်ႉ။

တူႇဝႃႊလမၢႆႇၵွၼ်ႇၵျႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မိူင်းၶၢင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းငဝ်ႈ ငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ(မပၶ) လႆႈႁွင်ႉလၢတ်ႈပၼ်ၽၢင်ႉထိုင်တီႈ ၸုမ်းၵမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မိူင်း ၶၢင် ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 23 ဝၼ်းၼႆယူႇ။ ၵွပ်ႈဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) ၶဝ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉယဝ်ႉလႄႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်(KIO) မၢင်တီႈမီး တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးလႄႈ တေဢၢၼ်းတိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း (AA)” ဝႃႈၼႆ။

လမၢႆႇၵွတ်ႇၵျႃႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) တူင်ႉ ၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်(KIO)ၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇတင်ႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႈၼႂ်းမိူင်းၶၢင်။ မီးဝႆႉ သၢႆ သိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း။ တီႈတေႉမၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၶွတ်ႇ လိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်း“ဝ” တီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈပၼ်ၽၢင်ႉထိုင်တီႈ (KIO) ၼႆသေတႃႉ မၼ်းၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်းၸုမ်းဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းပၢင်သၢင်း ယဝ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIO ၊ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA လႆႈၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႉဝႃႇရီႇ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈ တၢင်းပဵၼ် COVID -19  တိုၵ်ႉလၢမ်းၽေႈၸွတ်ႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 29 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၸုမ်းၵမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မိူင်းၶၢင် လႄႈ ၸွမ်ႁၢၼ် တေႇၸၵျေႃႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃးၼၼ်ႉ တူႇဝႃႊလမၢႆႇၵွၼ်းၵျႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ မႅၼ်ႈ မိူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တိုၵ်ႉထူပ်းၽေးတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ယူႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇ လီဢဝ်လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA သေ ဝၢင်းၽႅၼ်တိုၵ်းတေႃး ငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းလၢႆႇၸႃႇသေ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း ၵေႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ” ၼႆယဝ်ႉ။

Top