You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးမွၵ်ႈ 27000 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးမွၵ်ႈ 27000 ၵေႃႉ

March 292020

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉပတ်းပိုၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ 597000 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉတႄႉ မီးမွၵ်ႈ 27000 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းမိူင်း ဢိတ်ႇတလီႇတၢႆ 9000 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸပိၼ်ႇတၢႆ 5000 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇတၢႆ 3170ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်း မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇတၢႆ 2378 ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီးမွၵ်ႈ 104600 ၵေႃႉသေ ၶဝ်ႈ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – CDC ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း Corona Virus

ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈထီႉသွင်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢီႇတလီႇသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီးမွၵ်ႈ 86000 ၵေႃႉၼႆယူႇ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ၸိူဝ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီးမွၵ်ႈ 131000 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID -19 ၼႆႉ လႆႈၽႄႈလမ်းတိတ်းၸပ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈလုမ်ႈၾႃႉ မွၵ်ႈ 177 တီႈသေ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီးမွၵ်ႈ 8 ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။

Top