You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID -19 ၼႂ်းမိူင်းဢိတ်ႇတလီႊလႄႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁၢဝ်ႉႁႅင်း

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID -19 ၼႂ်းမိူင်းဢိတ်ႇတလီႊလႄႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁၢဝ်ႉႁႅင်း

March 21,2020

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမီးမွၵ်ႈ(2)သႅၼ်ၵေႃႉသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီးမွၵ်ႈ(1)မိုၼ်ႇၵေႃႉပၢႆပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ ၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇသေတႃႉ ၼႂ်းမိူင်း ဢိတ်ႇတလီႊၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်တိုၵ်ႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ႁႅင်း ၼႆယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢိတ်ႇတလီႇမွၵ်ႈ(41035)ၵေႃႉ လႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်သေ လႆႈတၢႆယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်မွၵ်ႈ(3405)ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းမူင်းဢိတ်ႇတလီႊ ၸိူဝ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တိူဝ်းၼမ်လိူဝ်သေ ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼႆယူႇ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ် COVID – 19 မီးမွၵ်ႈ(3133)ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊၵေႃႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီးမွၵ်ႈ(18407)ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် မီးမွၵ်ႈ(1284)ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။ ၼႂ်းမိူင်းၸပိၼ်ႊၵေႃႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီးမွၵ်ႈ(18077)ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီးမွၵ်ႈ(833)ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID – 19 တေႇႁႅၵ်ႈလုၵ်ႉတီႈဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလူင်သေ ၽႄႈ လၢမ်းတိတ်းၸပ်းထိုင် ၼႂ်းၵုၼ်ယူႊရႂပ်ႊလႄႈ ၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Top