You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > ၼႂ်းဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ယဝ်ႉ

ၼႂ်းဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ယဝ်ႉ

March 20,2020

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တေႇပဵၼ်မီးမႃး ၼႂ်းဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မွၵ်ႈ(34)ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ၼႆယူႇ။

ၵေႃႇမသိၼ်ႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဢမ်ႇပၼ်သုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးပႆ ၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႇ(1) လိူၼ်ပၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးပႆယဝ်ႉသေ တေဢမ်ႇလႆႈၽွတ်ႈမုၵ်ႉၵေႃၵူၼ်း ၼမ်သေ ၵႂႃႇမႃးပႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ပၼ်သုၼ်ႇတေႇႁႅၵ်ႈႁဵတ်းၶိုၼ်းသေ လၢၼ်ႉၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႄႈ ၸေႈတွၼ်ႈဝူႊႁၢၼ်ႊၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၶိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၵူတ်ႇထတ်းၵႅတ်ႇၶႄႇႁႄႉႁၢမ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းယႃလူင် တီႈဝဵင်းပေႇၵျိၼ်းသေ ၵူၼ်းလီထၢင်ႇထိူမ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းပေႇၵျိၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇလူင်ၼႆႉ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၵိုတ်းၶင်ႉဝႆႉတီႈႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်း(3245)ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။

မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ မိူင်းၵၢဝ်ႇလီၸၢၼ်းလႄႈ မိူင်းၸိၼ်ႇၵပူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵုမ်းထိင်းလႆႈတၢင်း ပဵၼ် COVID -19 ဢၼ်ၽေႈၸွတ်ႇၼႂ်းမိူင်းသေတႃႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်တေ ၸၢင်ႈလုၵ်ႉတၢင်ႇမိူင်း ၶဝ်ႈမႃးၽေႈၸပ်းၶိုၼ်းၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း ၼႆယူႇ။

Top