You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး > လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းထႆး တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းထႆး တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

March 19,2020

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 19 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇ ပၼ်သုၼ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်းမၢႆ(1) တီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ။

ဢူးထုၼ်းထုၼ်းၼၢႆႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈ တႃႈၶႅၵ်းလဵၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ မႅၼ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၼႆႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ဢိင်ၼိူဝ် ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈသေ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇ။ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်းမၢႆ(1) တီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ- မိူင်းထႆး ဢၼ်မီး ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈ လႅၵ်းလႄႈ ဝဵင်းမႄႈသၢႆ

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 19 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတႅတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈ မိူင်း လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႄႉႁၢမ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ၽၵ်းတူၶၢမ်ႈမိူင်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်သေ ဢမ်ႇပၼ် သုၼ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 19 ဝၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ဢူးမိၼ်ႉၼၢႆႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမႄႈသၢႆ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈမႄႈသၢႆသေ လႆႈတူၵ်းလူင်ၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ “ ႁႄႉႁၢမ်ႈပိၵ်ႉ ဢိုတ်းဢမ်ႇပၼ်သုၼ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး တႄႉ ပၼ်သုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းထႆး ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ ၸေႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ဢမ်ႇပၼ်သုၼ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႆယူႇ။ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID – 19 လုၵ်ႉႁိူၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၼႂ်းၵုၼ်ႇဢေးသျႃး၊ ၼႂ်းၵုၼ်ယူႊရႂပ်ႊ ဢိၵ်ႇတင်းမိူင်းဢမေႇရိၵႃႊ ၸိူဝ်းၼႆႉႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႊဝၼ်း ၼႆယူႇ။

Top