You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး > လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႄႈတႃႈႁိူဝ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ-မိူင်းထႆး ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႄႈတႃႈႁိူဝ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ-မိူင်းထႆး ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ

March 19,2020

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 19 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်သုၼ်ႇၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႄႈ တႃႈႁိူဝ်း တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ လႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ-မိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ။

တီႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်းမၢႆ(1)လႄႈ မၢႆ(2) ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ လႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁႄႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်သုၼ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးပႆ သေ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းထႆးတႄႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးပႆလႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸုမ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF) လူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸွမ်းတႃႈႁိူဝ်း တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ လႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ-မိူင်းထႆး

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇထိင်းသိမ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင်၊ ၵၢၼ်ထိင်းသိမ်း ပၢႆးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတမ်းဝၢင်းမၢႆမီႈႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းသေ ၶိုၼ်ႈ ၵေးလၢႆးၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေၸတ်း ၵူၼ်း လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းဝဵင်းမျႃႉဝတီႇသေ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈၵေး ၶၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ၵႃႈၵႃႈၼႆၸိုင် တေဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ပၼ်တၢမ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF)ၶဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၸွမ်းတႃႈႁိူဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းထႆး ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ- ဝဵင်းမႄႈ သွတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇမႃးပႆ ၼႆယူႇ။

Top