You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ > ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ

March 17,2020

ၶၢဝ်ႇ – သိူဝ်လမ်

ၾႆးဢၼ်မႆႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ပိဝ်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇ ၼိူဝ်သိုင်ႇယွင်ၶဝ်ႈလႄႈ ၾႆးလၢမ်းမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင် ၼိဝ်ႉ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ (1)လင်။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ- 16.3.2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၼိဝ်ႉ ၸုတ်ႇ ႁႆႈသူၼ် ပိဝ်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼိူဝ်သိုင်ႇယွင်ၶဝ်ႈ ၸၢႆးတဵင်းမွင်ႇလႄႈ ၼၢင်းၶိၼ်ႇတၢၼ်းသေ လၢမ်းမႆႈပႃး ႁိူၼ်းယေး ဝႃႈၼႆ။

လင်ႁိူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးလၢမ်းမႆႈၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းတိၼ်သုင်ၵၢင်ႈၽၢၵ်ႈမုင်းၶႃးလႄႈ ၾႆႈလႆႈမႆႈ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ ဢမ်ႇၵိုတ်းသင်သေ လႆႈလူႉသုမ်းပႃးလူတ်ႉၶိူင်ႈ 125 (1)လမ်း ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ(3) သႅၼ်ပျႃး ဢိၵ်ႇတင်းၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ(20)လင် ၼႆယူႇ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၼိဝ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဝၼ်းဢၼ်ၾႆးမႆႈၼႆႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း။ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၵိုတ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ(2)ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵမ်ႉၼမ် ဢၼ်ယူႇတီႈႁိူၼ်း။ လိူဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသြႃႇသႅင်ၵႅဝ်ႉမူတ်း။ ၾႆးၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းၵွင်းမၢၵ်ႇၶီႈၵႃ ၽၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈ ပိဝ်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼိူဝ်သိုင်ႇယွင်ၶဝ်ႈၶႃၽူဝ်မႄးဢွၼ်တၢင်းသေ ၸင်ႇမႆႈပႃးႁိူၼ်း သွင်ၶႃ ဢေႃႈ။ ပဵၼ်မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:00 မူင်းၼႆႉၶႃႈ။ လူမ်းၵေႃႈမႃးႁႅင်းၼႃႇ ပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမီး(9)လင်ၵူၺ်း။ ၼမ်ႉၵေႃႈႁႅင်ႈ လႆႈၵႂႃႇတဵၵ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵျွင်း ၵႆ ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ(1)လၵ်း။ ႁဝ်းၶႃႈဢဝ်ၼမ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇႁူတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႉလႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးတဵင်းမွင်ႇလႄႈ ၼၢင်းၶိၼ်ႇတၢၼ်းၼႆႉ မီးလုၵ်ႈၸၢႆးႁူမ်ႈၵၼ်(2)ၵေႃႉသေ ဝၢႆးၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ လႆႈၵႂႃႇသေႃႉသွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈသိုင်ႇယွင်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ၼၢင်းၶိၼ်ႇ တၢၼ်း ယူႇဝၢၼ်းၼွင်ၼိဝ်ႉ ဢိူင်ႇၼွင်ၼိဝ်ႉ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆယူႇ။

Top