You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)လႄႈ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)လႄႈ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

March 16,2020

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)လႄႈ ပီႇတုၸိတ်ႉပၢၼ်း သေး လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5: 30 မူင်း တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:30 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA)လႄႈ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ဝၢၼ်းသျႅဝ်ႉ ၵူင်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈပၢၼ်းသေးလႄႈ ဝၢၼ်ႈတႃႈၵုၼ်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆယူႇ။

တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ“ ႁူပ်ႈသိမ်းလႆႈ ယႃႈၽိၼ်ႇလမ် 216 ၸွႆႉ၊ ယႃႈမႃႉ 4000 မဵတ်ႉ၊ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇမဵဝ်းၸုင်ႇ 24 လဝ်း၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈမဵဝ်းၸုင်ႇလႄႈ ၶိူင်ႈပိူင်သိုၵ်းတၢင်းၼမ်” ၼႆယူႇ။

ၼၢင်းလူၺ်းၶျိတ်ႉသငၢမ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈ တီႈ ပီႇတုၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ၼႂ်းၼႃႈတီႈပၢၼ်သေးၼႆႉ မီးသူၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်းၼမ် ” ၼႆယူႇ။ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး လႆႈတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ 1 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉသေ လႆႈထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)တိၺွပ်းတူဝ်ဝႆႉ 8 ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။

Top