You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇပွႆႇပၼ် ၽူႈယွမ်းသိုၵ်း ၽၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇ(4)ၵေႃႉ

တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇပွႆႇပၼ် ၽူႈယွမ်းသိုၵ်း ၽၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇ(4)ၵေႃႉ

March 16,2020

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ယူႇၼႂ်းၸေႈမိူင်းရ ၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႉႁႅင်းမႃးၵူႊဝၼ်းသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉသိုၵ်းႁၢၼ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇတိၺွပ်းတူဝ်ဝႆႉၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်းၼမ်မႃးၵူႊဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တေႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 10 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ်မၢတ်ႉ 14 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉတိၼ်ဝႆး ၶမယမၢႆ(7) ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉမမၢႆ(77) လႆႈထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) တိၺွပ်း တူဝ်ဝႆႉမီးမွၵ်ႈ(38)ၵေႃႉၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – တွၵ်ႇတူဝ်ႊၺူဝ်ႇထုၼ်းဢွင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA)

ၽူႈယွမ်းသိုၵ်း ၽၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇ(38)ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း(2)ၵေႃႉ၊ လႆႈတၢင်း မၢတ်ႇ ၸဵပ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းလႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်မီး(15)ၵေႃႉသေ ဢၼ်မၢတ်ႇႁၢဝ်ႉ ႁႅင်းမီး(4)ၵေႃႉၼႆယူႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်းဢီးလူတူၺ်းထိုင်ၵၼ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႃႇပွႆႇပၼ်ၽူႈယွမ်းသိုၵ်း ၽၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇ(4)ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Top