You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢႆၵွပ်ႈပႂ်ႉယိုဝ်းတူဝ်ထိူၼ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢႆၵွပ်ႈပႂ်ႉယိုဝ်းတူဝ်ထိူၼ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ – သိူဝ်လမ်

March 15, 2020

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶေႃၵျွင်းၶမ်း တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉၼိူဝ်ၶဵင်ႇလၢင်း တူၵ်းၽတ်ႉသႂ်ႇလိၼ်သေတၢႆထင်တီႈ ၽွင်းယၢမ်းၵႂႃႇပႂ်ႉယိုဝ်းတူဝ်ထိူၼ်ႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ- တူဝ်တၢႆလုင်းမိလိင်ႇ

ဝၼ်းထီႉ – 10/03/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း တၢမ်းၶမ်ႈ(05:00)မူင်းၼၼ်ႉ လုင်းမိလိင်ႇ ဢႃႇယူႇ (35)ပီ  တီႈယူႇဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶေႃၵျွင်းၶမ်း၊ ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ၊ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ လုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ လႄႇထိူၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈပႂ်ႉယိုဝ်းတူဝ်ထိူၼ်ႇၼိူဝ်ၶဵင်ႇလၢင်းၼႆယူႇ။ ပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇသင်ႇထုၵ်ႇသေ လႆႈပိၼ်ႈတူၵ်းၽတ်ႉသႂ်ႇလိၼ်သေ တၢႆထင်တီႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်/တီႈၶဵင်ႇလၢင်းဢၼ် လုင်းမိလိင်ႇတူၵ်း ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉၼိူဝ်မႆႉၵုတ်ႇ၊ တၢင်းသုင်မီးမွၵ်ႈ(15)သွၵ်ႇ၊ မီးတၢင်းဢွၵ်ႇလွႆၵွမ် ၼိူဝ်ၵွင်းမႆႉႁႆး ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶေႃ မွၵ်ႈ 1 လၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ- တူဝ်တၢႆလုင်းမိလိင်ႇ

ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းမိလိင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဝၢႆးသေဢူႈႁဝ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈ မႃးလႄႈၶႃႈၵေႃႈၵႂႃႇႁႃ ၸိူဝ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးလိၼ်း ၊ၼႃးၼိဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈယူဝ်ဝႃႈဢူႈႁဝ်းတေၵႂႃႇလႄႇပီႈ ၼွင်ႉၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇႁၼ်ၶႃႈ ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ဝၼ်းထီႉ 12,03,2020 ၶႃႈၸွင်ႇၶိုၼ်းၵႂႃႇႁႃၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၽိူဝ်ႇၶႃႈၵႂႃႇႁၼ်ၵေႃႈတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ  တူဝ်တၢႆဢူႈႁဝ်း တေႉၶႃႈႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေၵႂႃႇလုမ်းလႃးၽင်တီႈတႂ်ႈမႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႈၶႃႈ‘’ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၶႅပ်းတိၼ်လုင်းမိလိင်ႇ ထွတ်ႇဝႆႉသေၶိုၼ်ႈပႂ်ႉတူဝ်ထိူၼ်ႇၼိူဝ်ၶဵင်ႇလၢင်းလွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႇထိူၼ်ႇသေ ထူပ်းပဵၼ်ၽေးလႆႈလူႉသုမ်းဢႃႈသၢၵ်ႈသၢႆၸႂ် ၼႂ်းၼႃႈ တီႈတူင်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်Februaryၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇသင်ႇထုၵ်ႇသေ မီးလွင်ႈဢဝ်ၵွင်ႈ ယိုဝ်းၺႃးၵၼ်တၢႆ တီႈထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉၼၼ်ႉပဵၼ်မႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼႆယူႇ။

Top