You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုမ်းၶႄႇပၢၼ်းသေး(5)တီႈ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုမ်းၶႄႇပၢၼ်းသေး(5)တီႈ

March 15,2020

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းတွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉ သိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၶႄႇပၢၼ်းသေး(5)တီႈ ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈၼႆ။


ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၶႄႇပၢၼ်းသေး ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း(5)တီႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ဝၢၼ်း သျႅဝ်ႉၵူင်းၵူင်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈပၢၼ်းသေးလႄႈ ဝၢၼ်ႈတႃႈၵုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းလူၺ်းၶျိတ်ႉသငၢမ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈတီႈပၢၼ်းသေး တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉပဵၼ်ၵႂႃႇ ၵၢင်ၼႂ်မိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၼႃႈတီႈပၢၼ်သေးၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ႁိုဝ်ၼႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ၶိုၼ်းပႆႇလႆႈ” ၼႆယူႇ။

ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်းတေႃးလႄႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉ ၼႆယူႇ။ၵၢပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇတႅၼ်းၽွင်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ ပႆႇၶၢၼ် ပၢၵ်ႇပၢႆးၼႄသင် ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း တီႈၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇ မိၼ်းထုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသူၼ်းတုမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇ ႁပ်ႉတွပ်ႇၽူင်းၼႆယူႇ။

Top