You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း > ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵၵ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈႁႆႈ တႅၵ်ႇသႂ်ႇတၢႆထင်တီႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵၵ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈႁႆႈ တႅၵ်ႇသႂ်ႇတၢႆထင်တီႈ

ဝၼ်းထီႉ13/06/2017ယၢမ်း15:00မူင်း ၼၢင်းယိင်းဝၢၼ်းသၢႆးၶၢဝ် ဝဵၵ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇသႂ်ႇမၼ်းၼၢင်းတၢႆထင်တီႈၼႂ်းသူၼ်ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈႁႆႈ။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း15:00မူင်း ပႃႈၼၢင်းမူၼ်းယူႇဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ဢႃႇယု(36)ပီ ဝဵၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈႁႆႈ တဵၵ်ႇသႂ်ႇမၼ်းၼၢင်းတၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ် ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်ၼႆႉ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈသဵဝ်ႈသူမ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၶႃသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၵႂႃႇၽုၵ်ႇၶဝ်ႈႁႆႈၶႃ ဢၼ်မီးဝၼ်း ဢွၵ်ႇပႃႇႁဵဝ်ႈၼမ်ႉယိုတ်ႈ၊ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းမၼ်းၸင်ႇဢဝ်သဵမ်သေ ႁႃၸွၼ်ႉႁႃဝဵၵ်ႉၸွမ်းငဝ်ႈတေႃၼႂ်းႁႆႈၶဝ်ႈၶႃသေ ၸင်ႇၵႂႃႇၸွၼ်ႉဝဵၵ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇသေ တႅၵ်ႇသႂ်ႇမၼ်းၼၢင်းတၢႆထင်တီႈၼႂ်းႁႆႈၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ သူၼ်ၼၢင်းမူၼ်ၶႃသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၼႆႉ ယၢၼ်တၢင်းၵႃးၵႂႃ ပႃႈႁွင်ႇဝၢၼ်ႈသဵဝ်ႈ သူမ်ႈ ၼၼ်ႉသွင်တိုင်ႇၵူၺ်း ၶဝ်ႈႁႆႈၶႃၵေႃႈ ၽုၵ်ၸမ်ယဝ်ႉယဝ်ႉ။


ၼၢင်းမူၼ်းၼႆႉ မီးလုၵ်လၢင်းဝႆႉသၢမ်ၵေႃႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼၢင်းယိင်းသွင်ၵေႃႉ၊ ၼၢင်းမူၼ်းၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈလုင်းထုၼ်းလႄႈပႃႈၼုမ်ႇ ၸဝ်ႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးၶမ်းဝႃႈၼႆ။
သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢႆးၶၢဝ် ၵႂႃႇထတ်းတူၺ်းမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်သႅၼ်းထူဝ်းဢိၵ်ႉ မီးႁွႆးၸတ်ႉဝႆႉသေ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းဝဵၵ်ႉသူၼ် လႆႈဢဝ်သဵမ်ၵႂႃႇဝဵၵ်ႉၺႃးသႂ်ႇဝႃႈၼႆ။ မၢၵ်ႇၼႆႉတေပဵၼ်မိူဝ်ႈၽွင်းမီးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပွႆႇသႂ်ႇၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ဢမ်ႇတႅၵ်ႉသေၵိုတ်းဝႆႉ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇပွင်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ။

 

Top