You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈမူၼ်ႉမႄးလၵ်းမိူင်း 2008 ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်

လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈမူၼ်ႉမႄးလၵ်းမိူင်း 2008 ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်

March 12,2020

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 10 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈၸတ်းၸႅၵ်ႇ ၵၢၼ် ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇမႄးၶိုၼ်းၶၵ်ႉၵၼ်တွၼ်ႈ(1) ဢၼ်ၵိုၵ်းပႃးၼႂ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 75 ဝၢၵ်ႈလႄႈ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိုၼ်းပိူင်ၵဝ်ႇသေ ၵူၺ်းမီး မၢႆမီႈ(32) ဢၼ်လဵဝ် လႆႈၶေႃႈၵမ်ႉထႅမ်ပူၼ်ႉလိူဝ် 75 ဝၢၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇမႄးၶိုၼ်းမၢႆမီႈ(5)ဢၼ်ၵိုၵ်းပႃးၼႂ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်မီး 236 ၶႅပ်း၊ တႃႇမႄးၶိုၼ်းမၢႆမီႈ 6(ၵ)ၼၼ်ႉ ၶႅပ်းၵမ်ႉထႅမ်မီး 414 ၶႅပ်း၊ မၢႆမီႈ 6 (ၺ)ၼၼ်ႉ ၶႅပ်းၵမ်ႉထႅမ်မီး 410 ၶႅပ်း၊ တႃႇမႄးၶိုၼ်းမၢႆမီႈ(7)ၼၼ်ႉ ၶႅပ်းၵမ်ႉထႅမ်မီး 413 ၶႅပ်း၊ မၢႆမီႈ(8)ၼၼ်ႉ ၶႅပ်းၵမ်ႉထႅမ်မီး 414 ၶႅပ်း၊ တႃႇလူတ်းပႅတ်ႈမၢႆမီႈ 17 (ၶ)ၼၼ်ႉ ၶႅပ်းၵမ်ႉထႅမ်မီး 401 ၶႅပ်း၊ တႃႇမႄးၶိုၼ်းမၢႆမီႈ 20 (င) ၼၼ်ႉ ၶႅပ်းၵမ်ႉထႅမ်မီး 403 ၶႅပ်း၊ မၢႆမီႈ 26 (ၵ) မီး 395 ၶႅပ်း၊ မၢႆမီႈ 39 မီး 406 ၶႅပ်း၊ မၢႆမီႈ 40 (ၶ) မီး 402 ၶႅပ်း ၵူၺ်းလႄႈ မၢႆဝၢၵ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ် ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 75 ဝၢၵ်ႈလႄႈ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈပိူင် ၵဝ်ႇ ၼႆယူႇ။

တႃႇတေမႄးၶိုၼ်းမၢႆမီႈ 6 (ၺ) “ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးသုၼ်ႇလႆႈၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈၸွမ်း” ၼႆၼၼ်ႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တႃႇမႄးၶိုၼ်းမီး 401 ၶႅပ်းသေ မၢႆဝၢၵ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တႃႇမႄးၶိုၼ်း ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 75 ဝၢၵ်ႈလႄႈ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိုၼ်းမၢႆမီႈပိူင်ၵဝ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – လုမ်းၽွင်းတႅၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼႄႇပျီႇတေႃႇ

ၼႂ်းမၢႆမီး 20 (င) “ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ထၢၼ်ႈသုင်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လူင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်တၢင်းသဵင်ႈ” ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တႃႇမႄးၶိုၼ်းမီး 403 ၶႅပ်းသေ မၢႆဝၢၵ်ႈတႃႇမႄးၶိုၼ်း ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 75 ဝၢၵ်ႈလႄႈ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိုၼ်းမၢႆမီႈပိူင်ၵဝ်ႇ ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်မႄးၶိုၼ်းတွၼ်ႈၵၼ်(1) ဢၼ်ၵိုၵ်းပႃးၼႂ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းမီးမၢႆမီႈ 32 (ၵ) “ ၸိုင်ႈမိူင်းတေလႆႈ လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် လုၵ်ႈဢွၼ်လႄႈ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽၢၼ် ပေႃႈမႄႈ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်သိုၵ်း ၸိူဝ်းလႆႈတူၵ်းသုမ်း၊ တေလႆႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပႃး ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်း ၵေႇၸိူဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ” လႄႈ မၢႆမီႈ 32 (ၶ) “ ၵေႃႉသိုၵ်းၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇ မီးႁႅင်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၽိုၵ်းသွၼ်ပၼ်ပၼ်ႇၺႃႇတၢင်းမေႃၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉ တွင်ႉ ဢၼ်တေၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်းတၼ်းႁဵင်းၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၵူၼ်း” မၢႆမီႈ(2)ဢၼ်ၼႆႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်မီး 584 ၶႅပ်း၊ 584 ၶႅပ်းသေ မၢႆဝၢၵ်ႈၶႅပ်းၵမ်ႉထႅမ်ပူၼ်ႉလိူဝ် 75 ဝၢၵ်ႈလႄႈ တေဢွၼ်ႇၵၼ် မႄးပိၼ်ႇလႅၵ်ႈပဵၼ်မၢႆမီႈဢၼ်မႂ်ႇသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

Top