You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင်လႄႈ သိုၵ်းႁၢၼ်မၢၼ်ႈ 20 ၵေႃႉ

တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင်လႄႈ သိုၵ်းႁၢၼ်မၢၼ်ႈ 20 ၵေႃႉ

March 12,2020

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်ႈရၶႅင်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼိူဝ်သၼ်လွႆမီးဝႃႊႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၶၢဝ်းယၢမ်းၸမ် 1 လိူၼ်သေ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ(10)ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တိ ၺွပ်းလႆႈ တူဝ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင်လႄႈ သိုၵ်းႁၢၼ်မၢၼ်ႈ 20 ၵေႃႉ ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶမယ မၢႆ(7)ဝႃႈၼႆ။

မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈသၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယမၢႆ(7) ဢၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် တႅတ်ႉၼၢႆႇဢူး ဢွၼ်ႁူဝ် ယူႇပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉမမၢႆ(77) ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း သၼ်လွႆမီးဝႃႊၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) ႁူပ်ႈသိမ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းတူဝ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် တင်းတူဝ်လိပ်းသိုၵ်း ႁၢၼ်တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ(20)ၵေႃႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈလူႉသုမ်း (20)ၵေႃႉလႄႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇၵေႃႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယူႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၸႅၼ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇမုၵ်ႉၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႆႈၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်း တေႃႇ တွင်ႈထၢမ်တီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဝိၼ်းၸေႃႇဢူး ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၼႃႈမိူင်းဝၼ်း တူၵ်းၵေႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းသင် ၼႆယူႇ။

Top