You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလႅင်မိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇၵွင်ႉလႄႈ မၢၵ်ႇမဝ်း တိုၵ်းတေႃးတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလႅင်မိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇၵွင်ႉလႄႈ မၢၵ်ႇမဝ်း တိုၵ်းတေႃးတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ

March 9,2020

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) လၢတ်ႈဝႃႈ လႅင်မိၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႉမၢၵ်ႇ မဝ်းလႄႈ မၢၵ်ႇၾႆးမႆႈသေ တိုၵ်းတေႃးတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ တီႈၼႂ်းၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – တပ်ႉလႅင်မိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႅင်မိၼ်သေ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵွင်ႉသၢၼ်ၶေးမီးလႄႈ မၢၵ်ႇၾႆးမႆႈသေ ၶဝ်ႈပၢင် တိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင် လႆႈထုၵ်ႇလိူတ်ႈလႆႈဢွၵ်ႇၸွမ်းသဵၼ်ႈ တၢင်းလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ် ဢိၵ်ႇႁူးႁူ ၼႆယူႇ။

ၶၢႆႇတူႉၶ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA)လၢတ်ႈဝႃႈ “ တပ်ႉလူမ်းၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႉသၢၼ်ၶေးမီးလႄႈ မၢၵ်ႇၾႆးမႆႈသေ ပွႆႇတူၵ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႅင်မိၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပွႆႇမၢၵ်ႇၾႆးမႆႈလူင်းတႅၵ်ႇႁႅင်းလိူဝ်သေ တၢင်ႇဝၼ်း။ ၽၢႆႇၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းႁဝ်းၵေႃႈမီး။ ႁႅင်းတႅၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၾႆးမႆႈၼႆႉ တိူဝ်းၶႅင်ဝႆႉလႄႈ တူင်ႇၶႂၢင်ႇတီႈၾႆးမႆႈၵေႃႈ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ဝႆႉတေႉတေႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းၸမ် ၼႃႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်လိူတ်ႈလႆဢွၵ်ႇၼႂ်းၶူးၼင်ႇ လႄႈ ႁူးႁူၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးတူၺ်းၸႅၼ်ႇပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် တေလႆႈဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇသၢၼ်ၶေးမီးသေ ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉႁဝ်း။ လွင်ႈတၢင်းၼႆႉ ၽၢႆႇႁဝ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ် ထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းထႅင်ႈယူ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵပ်းၽူင်းတိတ်းတေႃႇၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဝိၼ်းၸေႃႇဢူး ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတွပ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသင် သေ ဝၢင်းၽူင်းၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:06 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵပ်းၽူင်း တိတ်းတေႃႇၸူး ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃးႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉၽူင်း ၼႆယူႇ။

Top