You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > “ၶေႃႈသပ်းလႅင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ MI-17 (ရသျႃး) ၶဝ် လႆႈတူၵ်းလႅဝ်”

“ၶေႃႈသပ်းလႅင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ MI-17 (ရသျႃး) ၶဝ် လႆႈတူၵ်းလႅဝ်”

တႅမ်ႈ – တႆးတၢင်ႉယၢၼ်း

ဝၼ်းထီႉ – 7-3-2020

ၽွင်းမိူဝ်ႈၵႂႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်တိၺွပ်းလႆႈ လႄႈ မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉဢၢင်ႈတေပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႈႁိူဝ်းမိၼ်မီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈသေ လႆႈတူၵ်းလူင်းမႃးၼိူဝ်လိၼ် ၽူႈၶပ်းႁိူဝ်းမိၼ် (2) ၵေႃႉၵူၺ်း လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ (28) ဝၼ်း၊ လိူၼ်ၾႅပ်ႇၾိူဝ်ႇဝႃႇရီ၊ ပီ 2020 တေႃႇထိုင် လိူၼ်မၢတ်ႉၶ်၊ (4) ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၶိူင်ႈႁဵတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၶိူင်ႈဢၼ် ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၵိုင်ႇၶၼ်ငိုၼ်း (93) ပီႇလီႇယၼ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး၊ ဝၢၼ်ႈလွႆၶမ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ မီးသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်း၊ ၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇသိုၵ်း (စစ်သံမှူး)ၶဝ် ၸင်ႇလႆႈဢဝ်တင်း ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်သေ မႃးဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ မူႇၸုမ်းၽွင်းတၢင်သိုၵ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း (ပြည်ပစစ်သံမှူး) ၶဝ် လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး၊ လွႆၶမ်းယဝ်ႉ ၽွင်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတူၺ်းလႄႈ ဢဝ်ယဝ်ႉၶၢဝ်ႇလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်တိၺွပ်းလႆႈမႃးယဝ်ႉ ၼၼ်ႉသေ ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း (3) မွင်း (40) မိၼိတ်ႉ မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉဢၢင်ႈတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈမိၼ်ၶိုၼ်ႈၽႅဝ်ၼိူဝ်တွင်ႉၾႃႉယဝ်ႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႈႁိူဝ်းမိၼ် မီးတီႈ ၽိတ်းပိူင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတူၵ်းၶိုၼ်းမႃးၼိူဝ်လိၼ်ဝႃႈၼႆ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉၸၢၵ်ႈႁိူဝ်းမိၼ် မီးတီႈၽိတ်းပိူင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ လႆႈတူၵ်းမႃးၶိုၼ်းၼိူဝ်လိၼ်သေတႃႉ ယွၼ်ႉၽူႈၶပ်း ႁိူဝ်းမိၼ် မီးလွင်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၵုမ်းထိင်းလႆႈလီလီလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈလူႉလႅဝ်ၼမ်ၵႃႈႁိုဝ် ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶပ်းႁိူဝ်းမိၼ် (2) ၵေႃႉတေႉ မီးလွင်ႈၸဵပ်းမၢတ်ႇဢိတ်းဢွတ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း၊ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇသိုၵ်း(စစ်သံမှူး) ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉသေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ၶိုၼ်းတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (5) မွင်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ႁိူဝ်းမိၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇသူင်ႇၸိူဝ်းၶဝ် ႁွတ်ႈၽႅဝ် ထိုင် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ (7) မွင်းပၢႆ (20) မိၼိတ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းၶဝ်လွတ်ႈၽေး ၵၼ်လီငၢမ်းၵူႈၵေႃႉယူႇ လႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

Top