You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း(NCA – S EAO) တေၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်မူႇပိူင် 8 ၸေႈမိူင်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇ

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း(NCA – S EAO) တေၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်မူႇပိူင် 8 ၸေႈမိူင်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇ

March 7,2020

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၾႅတ်ႇတရႄႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း(NCA) တေၸုၵ်ႈမၼ်ႈၼိူဝ်မူႇ ပိူင် 8 ၸေႈမိူင်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၾႅတ်ႇတရႄႇ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ် ၾႅပ်ႉဝႃႇရီႇ 28 – 29 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႇၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇမၵ်းမၼ်ႈၸေႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ တႃႇတိုတ်ႉ ၸၼ်ဢဝ်ၸေႈတိူင်း 7 တိူင်းႁူမ်ႈပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်၊ တႃႇမၵ်းမၼ်ႈပၼ်တၼ်းႁဵင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇသဝ်းပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ တၼ်းႁဵင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸေႈမိူင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမီးသုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈလႄႈ တႃႇႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇလႆႈၸတ်းသၢင်ႈႁင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်ၵုမ် NCA – S EAO ၵမ်းထူၼ်ႈ(4)

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸေႃးမျႃႉရႃႇ ၸႃႇလိၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်း ၶေႃမိူင်းရၶႅင်ႇ(ALP)လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ မူႇပိူင် 8 ၸေႈမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇမၼ်းယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈၵၢၼ်ၸေႈတိူင်းၼၼ်ႉတႄႉ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ။ တေလႆႈၶိုၼ်းဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈတိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇထႅင်ႈ။ တီႈၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မီးၵၢင်ၸႂ်မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ တေလႆႈဝူၼ်ႉသွၼ်တူၺ်းလီလီ” ၼႆယူႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၾႅတ်ႇတရႄႇၼႆႉသေ တီႈၼႂ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် 24 ၶေႃႈ ဢၼ်ပႃးၼႂ်းၶေႃႈဢုပ်ႇ ဢူဝ်း တႃႇၸႅၵ်ႇမႅင်ႇဢႃႇၼႃႇၽၢၼ်ႇပွင်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၸေႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်မူႇပိူင် ဢၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်း(NCA) တေသိုပ်ႇယိပ်းၵမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၵမ်းထူၼ်ႈ(4)လႄႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇ 21 ပီႊ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ၼႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႇၽိုၼ်ႉ 10 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း(NCA)ၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း(PNLO) ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်းမူႇပိူင် ဢၼ်တၢင်ႇၼႄၵႂႃႇၼႆႉသေ တေပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

Top