You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > UNICEF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉႁူႉၵႅမ်တူဝ် လွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ

UNICEF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉႁူႉၵႅမ်တူဝ် လွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ

March 5,2020

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

မုၵ်ႉၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ၵူၼ်း United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းၼိဝ်ႊယွၵ်ႉ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ တၢင်းႁူႉၵႅမ်တူဝ် လွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ(Corona Virus) ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ။

1. တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႇၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႊရူဝ်ႇၼႃႊၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၽႃႈပူၵ်ႉသူပ်း (Mask)ၵေႃႈလႆႈယူႇ။ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႊရူဝ်ႇၼႃႊၼႆႉ သႅၼ်းယႂ်ႇဝႆႉသေ ၼၵ်းဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ပိဝ်ယူႇၼႂ်းလူမ်း။ တေၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းယူႇၸွမ်းၶူဝ်းၶွင်၊ တၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၼိူဝ်လိၼ်ၵူၺ်း။ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႊရူဝ်ႇၼႃႊၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈလူမ်းသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽေႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵူၼ်း၊ လုၵ်ႉတီႈလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်သေ ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၵူၺ်း။

2. ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႊရူဝ်ႇၼႃႊၼႆႉ မီးႁႅင်းၶီးၸိုၼ်ႈလႆႈၸွမ်းၶူဝ်းၶွင် မွၵ်ႈ(12)ၸူဝ်ႈမူင်း၊ ၼိူဝ်ၶူဝ်း ၼုင်ႈတၢင်းမႆမွၵ်ႈ(9)ၸူဝ်ႈမူင်း၊ ၼိူဝ်တိၼ်လႄႈမိုဝ်းမွၵ်ႈ(10)မဵတ်ႉ။

3. တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႊရူဝ်ႇၼႃႊၼၼ်ႉ တေလႆႈၵႆႉၵႆႉသုၵ်ႈသီတိၼ်လႄႈမိုဝ်း၊ တေ လႆႈၵႆႉၵႆႉဢဝ်ၶူဝ်းလဵင်းတၢၵ်ႇလႅတ်ႈပၼ်။

4. ၽႃႈတူမ်းသူပ်း(Mask)ဢၼ်မီးမူင်ႈမႅင်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႊရူဝ်ႇ ၼႃႊလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။

5. တႃႇတေသုၵ်ႈသီတိၼ်လႄႈမိုဝ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလဝ်ႈပိဝ်။

6. ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႊရူဝ်ႇၼႃႊၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶီးၸိုၼ်ႈလႆႈ တီႈဢၼ်မီးႁႅင်းမႆႈၼမ်လႄႈ လူဝ်ႇလႆႈ ၵႆႉၵႆႉၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉမႆႈၼမ်ႉဢုၼ်သေ လူဝ်ႇၵႆႉၵႆႉယူႇပၼ်တီႈဢၼ်လႆႈသၢႆလႅတ်ႇ။

7. ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႊရူဝ်ႇၼႃႊၼႆႉ လႆႈၸႂ်ၶီးၸိုၼ်ႈတီႈဢၼ်ၵတ်းလႄႈ တေလႆႈငိူင်ႉဝႄႈတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ၵတ်း။8. လူဝ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉဢုၼ်လေႃးၵိူဝ်သေ လၢင်ႉသူပ်း။

Top