You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ဝူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမိူင်းယႆ ၵိၼ်ၺႃးၽုၼ်ႇထၢတ်ႈသေလူႉတၢႆၼမ်

ဝူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမိူင်းယႆ ၵိၼ်ၺႃးၽုၼ်ႇထၢတ်ႈသေလူႉတၢႆၼမ်

ၶၢဝ်ႇ- သိူဝ်လမ်

March 3, 2020

ဝူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမိူင်းယႆ ၊ ဝၢၼ်ႈၽႃသႅင် ၵိၼ်ၺႃးၽုၼ်ႇထၢတ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇသႂ်ႇၼႂ်း ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသူၼ်တႅင်သေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ (4) တူဝ် ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ-ဝူဝ်းဢၼ်လႆၢႈတႆၢၵႂႃႇယွၼ်ႉလၢႆႈၵိၼ်ၺႃးၽုၼ်ႇထၢတ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29,02,2020 ဝူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃသႅင် ၊ဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ၊တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇၵိၼ်ၺႃး ၽုၼ်ႇထၢတ်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉတႃႇႁူတ်းသူၼ်တႅင် တီႈႁိမ်းသူၼ်လူင် ဢၼ်ႇယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈၽႃသႅင်မွၵ်ႉ (1) လၵ်းပၢႆ /ၵွပ်ႈၵူၼ်းဢၼ်မႃးၶၢတ်ႇ ႁဵတ်းသူၼ်တႅင် ၸိုဝ်ႈသဵင် လုင်းသၢမ် တီႈယူႇဝဵင်းမူႇၸေႈ ၵွပ်ႈဢမ်ႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉတီႈဝႆႉၽုၼ်ႇထၢတ်ႈ တီႈႁိမ်းႁွင်ႈၼမ်ႉႁူးၶဵဝ်ဢၼ် ၶဝ်ၸႂ်ႉၸၢၵ်ႈၸုပ်ႇၼမ်ႉၸုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁူတ်းသူၼ်တႅင်ၼၼ်ႉလႄႈ ဝူဝ်းၵႂႃႇၵိၼ်သေ တၢႆၵႂႃႇ (4) တူဝ်။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ-ဝူဝ်းဢၼ်လႆၢႈတႆၢၵႂႃႇယွၼ်ႉလၢႆႈၵိၼ်ၺႃးၽုၼ်ႇထၢတ်ႈ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃသႅင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဝူဝ်းဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃးဝူဝ်း ပႃႈၵျွင်းၸိင်ႇ 2 တူဝ် ၊ ဝူဝ်းၸၢႆးၸေႃးဢွင်ႇ (1)တူဝ် ၊ ဝူဝ်းၸၢႆးဢေႃးၸေႇ (1) တူဝ် ၊ ဢၼ်တၢႆတေႉႁဝ်းၶႃႈလၢမ်းတူၺ်းတေပဵၼ်မွၵ်ႉဝၼ်းတီႈ 29,2,2020 ၼႆႉၶႃႈယဝ်ႈ ၵွပ်ႈၵႆဝၢၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇမီႈၽႂ်ၵႂႃႇႁၼ် ဝၼ်းထီႉ 2,3,2020 ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸွင်ႇႁူႉၶၢဝ်ႇသေႇၵႂႃႇ တူၺ်း ၵႂႃႇပေႃႉႁၢင်ႈ သေ လႆႈႁၼ်ဝူဝ်းမႄႈလိူင်ပႃႈၵျွင်းၸိင်ႇ ၼၼ်ႉမိၼ်ႇႁူၽၢႆႇသၢႆႉပုတ်းဝႆႉ ၽၢႆႇၼိုင်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ ၊ လွင်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ်တႅင်လႄႈၸဝ်ႈဝူဝ်းတေလႆႈၵေႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ‘’ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ-ဝူဝ်းဢၼ်လႆၢႈတႆၢၵႂႃႇယွၼ်ႉလၢႆႈၵိၼ်ၺႃးၽုၼ်ႇထၢတ်ႈ

လွင်ႈပၼ်ႁႃတူဝ်သတ်းဝူဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2019 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾႃႉၽႃႇၺႃးသေ ဝူဝ်းတၢႆၵႂႃႇ ဢၢၼ်ႇႁူဝ်သိပ်းပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၊ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၵေႃႈလႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇလူင်းႁႂ်ႈလဵင်ႉလူတူဝ်သတ်းၼႆယူႇသေတႃႉ ၵွပ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်ႉပွႆႇလႃႉပွႆႇလိူင်းယူႇလႄႈ ပၼ်ႁႃၸင်ႇလႆႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

Top