You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈဢၼ်တေမႄးလၵ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈသၽႃး ပၼ်ၶႂၢင်ႉၽူႈတႅၼ်းၽွင်း တႃႇ 149 ၵေႃႉၵူၺ်း

တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈဢၼ်တေမႄးလၵ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈသၽႃး ပၼ်ၶႂၢင်ႉၽူႈတႅၼ်းၽွင်း တႃႇ 149 ၵေႃႉၵူၺ်း

လိူၼ် February 23၊ By –  ၶုၼ်ၽဝ

ပေႃးလိူၼ် February 25  ဝၼ်းမႃး တေတႄႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈဢၼ်တေမႄးလၵ်းမိူင်း မူႇပိူင်လိူင်းၼႆလႄႈ  မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 21/02/2020 ၼၼ်ႉ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈသၽႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိုင်ႈမိူင်းဝႃႈ တေပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း တႃႇ 149 ၵေႃႉၵူၺ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း မၢႆမီႈပိူင်လိူင်းသွင်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်ႇသဵၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈဝႆႉ 164 ၵေႃႉသေ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၽၢႆႇပႃႇတီႇ NLD လႄႈ တၢင်ႇပႃႇတီႇၶဝ် ပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇ 118 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈသၽႃးၸိုင်ႈမိူင်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉတႃႇၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 50 ၵေႃႉ၊ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၽၢႆႇပႃႇတီႇ NLD 50 ၵေႃႉ၊ တၢင်ႇပႃႇတီႇ  49 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ 149 ၵေႃႉ ၵွၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢူးတီႇၶုၼ်မျႅတ်ႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈသၽႃးၸိုင်ႈမိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ“ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်သၽႃးၸိုင်ႈမိူင်း ပိူင်မၢႆမီႈ 138 လႄႈ ပိူင်မၢႆမီႈ 137 မီးသေ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉ မီးသုၼ်ႇဢုပ်ႇ ဢူဝ်း တႃႇၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်မၵ်းတတ်းဝႆႉ 8 မိၼိတ်ႉၵူၺ်း။ လိူဝ်သေ မၢႆမတ်ႉတႃ(ပုၵ်ႉမ) ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼႂ်းမူႇ ပိူင်လိူင်းတေမႄးၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်လွင်ႈတၢင်းတၢင်ႇဢၼ် ၶဝ်ႈပႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆ ၸႅင်ႈၼႄဝႆႉယူႇ။ မိူဝ်ႈ ၽွင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈမူႇပိူင်လိူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူႈၵေႃႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမႅၼ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈဢၼ်ၸၢင်ႈၵႂႃႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၼိူဝ်ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း၊ မုၵ်ႉၸုမ်းသေဢၼ်ဢၼ်၊ ၵူၼ်းသေၵေႃႉ  ၵေႃႉ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေၶိူဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၸႂ်ၾၢင်ႉပၼ်သေၵမ်း”ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမူႇပိူင်လၵ်းမိူင်း မၢႆမတ်ႉတႃ(ပုၵ်ႉမ) 436၊ ပုၵ်ႉမၽႄ (ၵ)လႄႈ ပုၵ်ႉမၽႄ(ၶ)ၸႅင်ႈၼႄဝႆႉ မူႇပိူင်လိူင်းသွင် ဢၼ်တႃႇမႄးၼၼ်ႉ ၸႅၵ်ႇၽႄဝႆႉသေတႃႉၵေႃႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈသၽႃးဝႃႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ- ဢူးတီႇၶုၼ်မျႅတ်ႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၶပ်ႉမၢႆဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ တေတႄႇလိူၼ် February 25  ဝၼ်းၵႂႃႇသေ 26၊ 27၊ 28 ဝၼ်းလႄႈ တေႃႇထိုင် လိူၼ် March 3၊ 4၊ 5ဝၼ်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ တေဢၢၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇ ၼႆ။

Top