You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ (Corona Virus) ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ
Top