You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးၵူႊဝၼ်း

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးၵူႊဝၼ်း

February 8,2020
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
ၼႂ်းႁၢင်ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ လႆႈတေႇပဵၼ်မႃးတီႈဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ၸေႈမိူင်းႁူႊပေႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2020 ၼီႊ ၼႆႉၵေႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ လႆႈလၢမ်းၽႄႈၸွတ်ႇထိုင် 28 ၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်း ပဵၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၵူၼ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ် ႁဵင်ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမီးမွၵ်ႈ(34,878)ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီးမွၵ်ႈ(724)ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီးမွၵ်ႈ(2085)ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။

Top