You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ မႄးပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၸၼ်ႉၵၢၼ်တၼ်းႁဵင်း ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်း

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ မႄးပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၸၼ်ႉၵၢၼ်တၼ်းႁဵင်း ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်း

February,7.2020

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်လုမ်းၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2020 ၼီႊ တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ(NLD) လႆႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၸွမ်သိုၵ်း ၸူဝ်းထုတ်ႉ ဢႃႇယူႉၸမ် (60)ၶူပ်ႇ ၵေႃႉယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်သေ ယိပ်းၵမ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

လုမ်းၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်း ဢူးၸူဝ်းထုတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸႃႇတိဝဵင်းမၢၼ်ႈတလေးသေ ၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် လုၼ်းမွင်ႇ ၵေႃႉဢၼ်တုၵ်းသုမ်း ၵႂႃႇတီႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ လူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်တူၵ်းတႅၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်း ဢူးၸူဝ်းထုတ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ထၢၼ်ႈသုင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၽူႈၸွပ်ႇၽၢႆႇသိုၵ်း (ၸယၽ)ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆယူႇ။

ပေႃးထိုင်ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 27 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆၸိုင် ၸွမ်သိုၵ်း ဢူးၵျေႃႇသူၺ်ႇ ၵေႃႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ဢႃႇယူႉတေတဵမ်(60)ၶူပ်ႇပၢႆယဝ်ႉလႄႈ ၼႂ်းလိူၼ် ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 4 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢူး ၵျေႃႇသူၺ်ႇ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း လူၺ်ႈပိူင်ၵၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမီး ၼႆယူႇ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းၼႆႉ မီးဝႆႉပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈသေ ဢိင်ၼိူဝ် မၢႆမီႈလၵ်းမိူင်း 2008 တမ်းဝၢင်းမီးၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈပၼ်သုၼ်ႇမွပ်ႈဢၢပ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ပၼ်သုၼ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။ တႃႇတေလႅၵ်ႈလၢႆႈၸၼ်ႉၵၢၼ်(ဢမ်ႇၼၼ်) မွပ်ႈဢၢပ်ႇၸၼ်ႉၵၢၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇဢဝ်ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇယူႇ။

Top