You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > မိူင်းယူႊဢေႇဢီႊ ဝၢင်းၽႅၼ် တႃႇတိုတ်ႉဢဝ်ၵုၼ်ၼမ်ႉၵၢမ်ႈ တီႈၼႂ်းၵုၼ်လူင်ဢႃႊၼၢၼ်ႇတိၵႃႊသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း

မိူင်းယူႊဢေႇဢီႊ ဝၢင်းၽႅၼ် တႃႇတိုတ်ႉဢဝ်ၵုၼ်ၼမ်ႉၵၢမ်ႈ တီႈၼႂ်းၵုၼ်လူင်ဢႃႊၼၢၼ်ႇတိၵႃႊသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း


February 3,2020
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
တႃႇႁပ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ်ၼၼ်ႉ မိူင်းယူႊဢေႇဢီႊ(UAE) လႆႈဝၢင်းၽႅၼ် တိုတ်ႉဢဝ် ၵုၼ်ၼမ်ႉ ၵၢမ်ႈ(Heard Island) တီႈၼႂ်းၵုၼ်လူင်ဢႃႊၼၢတ်ႇတိၵႃႊသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇပဵၼ်ၽွၼ်း လီၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၼပ်ႉ(2)ပီႊပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ႁႂ်ႈၶိုင်ဢဝ်ၼမ်ႉပၢင်လၢႆႇ ႁဵတ်းပဵၼ်ၼမ်ႉသႅၼ်ႈ သႂ်သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆသေတႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းယူႊဢေႇဢီႊ(UAE)ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ဝၢင်း ၽႅၼ်တႃႇတိုတ်ႉဢဝ်ၵုၼ်ၼမ်ႉၵၢမ်ႈ(Heard Island) ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းၵုၼ်လူင်ဢႃႊၼၢၼ်ႇ တိၵႃႊမွၵ်ႈ(1000)ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႊၼၼ်ႉသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇပဵၼ်ၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ် ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။
ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းယူႊဢေႇဢီႊ တေတိုတ်ႉဢဝ်ၵုမ်ၼမ်ႉၵၢမ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းၵုၼ်ၼ်လူင်ဢႃႊၼၢၼ်ႇတိ ၵႃႊၼၼ်ႉ လတ်းၶၢမ်ႈမႃးဝႆႉ တီႈၽၢင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇပွတ်းတူၵ်းၵုၼ်ဢေႃႊၸတေးလျႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် တေတိုတ်ႉၸၼ်မႃးဝႆႉတီႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၵုၼ်ဢႃႊၾႃႊရိၵၢၼ်ၸၢၼ်း ၼႆယူႇ။ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ၶူၼ်ႉ ၶႂႃႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းတႃႇတိုတ်ႉၸၼ်ဢဝ်ၵုၼ်ၼမ်ႉၵၢမ်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်မိူင်းယူႊဢေႇဢီႊ လႆႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ သဵင်ႈၵႂႃႇငိုၼ်းမွၵ်ႈ 80 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။
ၵုၼ်ၼမ်ႉၵၢမ်ႈႁၢတ်သ်ႊ(Heard Island)ၼႆႉ ပဵၼ်ၵုၼ်ဢၼ်မီးပႃႈတႂ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ မိူင်းဢေႃႊၸတီး လျႃႊလႄႈ သင်ဝႃႈလႆႈၶႂၢင်ႉၸိုင် မိူင်းယူႊဢေႇဢီႊ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။
ဢေႊသျီႇႁီႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈလူင်းတိုၼ်းလႄႈ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈလွၵ်းၵၢတ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယူႊ ရူဝ်ႊ(Euronews)ဝႃႈ “ ၼႂ်းၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၶိုငထွင်ဢဝ်ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ႁဵတ်းပဵၼ်ၼမ်ႉသႅၼ်သႂ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈတိုတ်ႉၸၼ်ဢဝ်ၵုၼ်ၼမ်ႉၵၢမ်ႈ မႃးပိၼ်ႇလႅၵ်ႈႁဵတ်းပဵၼ်ၼမ်ႉ သႅၼ်ႈသႂ်သေၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆႉ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းမၼ်းတေသၢင်ႇထုၵ်ႇယူႇ။ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းၵၢၼ် ၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ်ၼႆႉ တိုၼ်းလၢင်းမၼ်းလူဝ်ႇၼမ်တေႉတေႉ။ တေလႆႈလုတ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉ တီႈၵူတ်ႉပၢင်ႇ လၢႆႇလႄႈ တူဝ်သတ်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၼမ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈလူႉတၢႆၼမ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵၢၼ်တိုၼ်ႉၸၼ် ဢဝ်ၵုၼ်ၼမ်ႉၵၢမ်ႈ မႃးပိၼ်ပဵၼ်ၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ်သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးဝႃႈၵေႃႈ တေသၢင်ႇထုၵ်ႇသေ ဢဝ်ၵၢၼ်ထိင်းသိမ်းသိုင်ႇဝႅပ်ႉလွမ်ႉဝႃႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်တူၵ်းထုၵ်ႇ။ လွင်ႈ တေတိုတ်ႉၸၼ်ဢဝ် ၵုၼ်ၼမ်ႉၵၢမ်ႈၼႆႉ မီးၽွၼ်းလီတႃႇၸိုင်ႈမိူင်းယူႊဢေႇဢီႊသေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇလုမ်ႈၾႃႉ” ၼႆယဝ်ႉ။
သင်ဝႃႈမိူင်းယူႊဢေႇဢီႊ တိုတ်ႉၸၼ်ဢဝ်ၵုၼ်ၼမ်ႉၵၢမ်ႈ တၢင်းယၢဝ်းမီး(2)ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ တၢင်း ၵႂၢင်ႈမီး(500)မီႇတႃႇၼၼ်ႉသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇၸိုင် ၼမ်ႉတေၵုမ်ႇထူၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈ(1)လၢၼ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း(5)ပီႊ ၼႆယူႇ။

Top