You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶူင်ဢွၵ်ႇယႃႈယႃ ၶႃႈႁႅမ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶူင်ဢွၵ်ႇယႃႈယႃ ၶႃႈႁႅမ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ

February 3,2020
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႉဝႃႇရီႇ ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇယႃႈယႃ(Gilead Sciences) ဢၼ်မီးၼႂ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶူင်ဢွၵ်ႇယႃႈယႃရႅမ်ႇတီႇသၢႆႉပႃႊ(Rdmdesivir)သေ ၸၢမ်းယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ရူဝ်ႇၼႃႊ တီႈၼႂ်းမိူင်း U.S ၶၢဝ်းတၢင်း(1)ဝၼ်း တၢင်းပဵၼ်လႆႈႁၢႆၶႅၼ်း ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

တီႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃရႅမ်ႇတီႇသၢႆႉပႃႊ(Remdesivir)သေ ယူတ်းယႃၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉ မႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ(Corona Virus)ၼၼ်ႉ ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉဢမ်ႇႁၼ်မီးသင်လႄႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈယိုၼ်ႁပ်ႉၽွမ်ႉၸႂ်တႃႇယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ(Corona Virus)ၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။
ယႃႈယႃၶႃႈႁႅမ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ(Remdesivir)ၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈယႃဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ပႆႇတၢင်ႇမၢင်ၾၢင်သေတႃႉ ပဵၼ်ယႃႈယႃဢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းယူတ်းယႃပၼ် တၢင်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ(Corona Virus)ၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

Top