You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ H5N1 ၽႄႈၸွတ်ႇ ၼႂ်းၸေႈမိူင်းႁူႊၼၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ H5N1 ၽႄႈၸွတ်ႇ ၼႂ်းၸေႈမိူင်းႁူႊၼၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ

February 3,2020
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႁူဝ်ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းၸေႈမိူင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉၶွႆႈတၢႆၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉမၼ်းသေ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႉဝႃႇရီႇ ပီႊ 2020 ၼီႊ ၼႆႉၵူၺ်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၵႆႇ(H5N1) လႆႈၽႄႈၸွတ်ႇ ၼႂ်းၸေႈမိူင်းႁူႊၼၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႉဝႃႇရီႇ 2 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈမိူင်းၶႄႇ လႆႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်(H5N1)သေ ၼႂ်းႁူင်းလဵင်ႉလူၵႆႇ ဢၼ်မီးႁူဝ်ၼပ်ႉတူဝ်ၵႆႇမွၵ်ႈ (8000)တူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၵႆႇလႄႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉတူဝ်ၵႆႇမွၵ်ႈ(4000)တူဝ် လႆႈ တၢႆၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။
ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၵႆႇ ၽႄႈၸွတ်ႇၼႂ်း မိူင်းဢိၼ်းတီႊယိူဝ်ႊလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈတူဝ်ၵႆႇလႄႈ ၶႆႇၵႆႇ ၸိူဝ်းငမ်း ငဝ်းလူၺ်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်(H5N1)မႃးယူႇ။
ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ(1)ဝူင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶႆႈၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၵႆႇ(H5N8 Virus) လႆႈၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈ လိၼ်ယူႊရူပ်ႉပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။
ၼႂ်းပီႊ2013 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၵႆႇ(H5N1) လၢမ်းၽႄႈတီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ လႄႈ လႆႈမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼပ်ႉငိုၼ်း 6.5 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ ၼႆယူႇ။

Top