You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > ၾၢင်ႉထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ

ၾၢင်ႉထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ

Tai Inmages 31,January

တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်းၶေႇ ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်းမိင်ႇၼၼ်ႉ ၽႄႈတိူၼ်း ၵႂႃႇလၢႆတီႈလၢႆမိူင်းယဝ်ႉ ၵိုတ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၵူၺ်း ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူဝ်ႇလူဝ်ႇၼႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ၊ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 23 January 2020 ၼႆႉ ႁိူဝ်းမိၼ်လုၵ်ႉ ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၽႅဝ်မႃးတႃႈၵုင်ႈ ပႃးၵူၼ်းမႃး 85 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဝႆႉမဝ်မၢင်လွင်ႈၼႆႉလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းႁႃႉ ဢမ်ႇမီးၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ ၵွပ်ႈပဵၼ်တီႈၵူၼ်းမိူင်းၶေႇမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇတင်းၼမ်တၢင်းလၢႆလႄႈ ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇလူဝ်ႇၼႃႇ ၼႆႉၼမ်ပဵၼ်မိူင်းထီႉ(2)ၼႆ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းတႃႇသေႇ ၽၢႆႇမေႃ ယႃ မေႃယႃလူင် သူၶုၼ် ၵၼ်ႇၶျႃႉၼႃႉပီမၢႆး လၢတ်ႈၵႂႃႇဝၼ်းထီႉ 28.1.2020 ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ် ၶႂ်ႈယွၼ်းၽၢင်ႉထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈၵႂႃႇတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်း၊ ၵူၼ်း ၶွၼ်ႈ ပိူင်လူင်မၼ်းမိူဝ်ႈပဵၼ်ပွႆးလၢမ်းၼၼ်ႉ လီဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈတႄႉတႄႉ၊ တႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် သူင်ပွႆးၼႃႇလႄႈ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တေၶွပ်ႈထူၼ်း(73)ပီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸမ်တေ ထိုင်မႃးယဝ်ႉလႄႈ ၵူဝ်လႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ပႆႇမီးယႃႈယႃမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူဝ်ပွႆးတႆးၵိုၼ်း၊ ၵူဝ်တႆးၶွၼ်ႈၵၼ်တႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် တိုၼ်ႇၵူဝ်၊ ဢွၼ်ၵၼ်ၽၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉၼႆ ၶႂ်ႈပၼ်ၽၢင်ႉၼမ်ၼမ်ဢေႃႈ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ၸိူဝ်းၸမ်လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ၊ လႅၼ်လိၼ်ထႆးၼႆႉ တေလႆႈ ၾင်ႉတႄႉတႄႉ၊ သင်ဝႃႈလူဝ်ႇလႆႈၵႂႃႇၼႆ ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇ ၽႅၼ်ႇပူၵ်ႉသူပ်းၶူႈလင်သေၵႂႃႇသေၵမ်း။

Top