You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉ ၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ virus တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမွၵ်ႈ(170)ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီးမွၵ်ႈ(7700)ၵေႃႉ

ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉ ၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ virus တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမွၵ်ႈ(170)ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီးမွၵ်ႈ(7700)ၵေႃႉ

January 31,2020
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 30 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းလႆႈတၢႆယွၼ်ႉတိတ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊvirus တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမွၵ်ႈ(170)ၵေႃႉသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမွၵ်ႈ(7779)ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ လႄႈ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်

ပူၼ်ႉမႃၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 29 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းလႆႈ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊမီးမွၵ်ႈ(38)ၵေႃႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီးမွၵ်ႈ(1700) ၵေႃႉသေ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊvirus လႄႈ တီႈၼႂ်းၸေႈမိူင်းႁူႊပီႊ(Hubei)ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတၢႆမီး(37)ၵေႃႉ၊ တီႈၼႂ်းၸေႈမိူင်းသျီႊၶျွင်ႊ(Sichuan)ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတၢႆမီး(1)ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။
လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလၢတ်ႈဝႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊလႄႈ ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊ လႆႈတိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးတေႉတေႉသေ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းဝဵင်း ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၸေႈမိူင်းႁူႊပီႊ(Hubei)ၼၼ်ႉ လႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်ၵိုၼ်းတေႉတေႉၼႆယူႇ။
ၸိူဝ်ႉမႅင်ႈၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊvirus ၼႆႉ ၸၢင်ႈမေႃတိတ်းၸပ်းလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်သေ တိတ်းၸပ်းတီႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢၢႆႊဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေလႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼပ်ႉ(1)ဝၼ်း တေႃႇ ထိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း(14)ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်တေႇလႅၵ်ႈလၢႆႈႁၢဝ်ႉႁႅင်းမႃးၼႆယူႇ။
ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 30 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ(WHO) တေႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ ၵႂႃႇၼႆယူႇ။

Top