You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ယွၼ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း(ICJ)ၽိတ်းၽူၼ်လႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈဢဝ် လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ် ၽွင်းတၢင်မိူင်းပၢင်းၵလႃးတဵတ်ႉ

ယွၼ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း(ICJ)ၽိတ်းၽူၼ်လႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈဢဝ် လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ် ၽွင်းတၢင်မိူင်းပၢင်းၵလႃးတဵတ်ႉ

January 30,2020
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းပၢင်းၵလႃးတဵတ်ႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ၶေႃႈတႅပ်း တတ်းလုမ်းထတ်းသိၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ(ICJ)ၽိတ်းၽူၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁွင်ႉထူပ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းပၢင်းၵလႃးတဵတ်ႉသေ ဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – လုမ်းထတ်းသိၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ(ICJ)

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ဢူးၸူဝ်းႁၢၼ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽွင်းတၢင် ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁွင်ႉထူပ်း H.E. Mr.Manjurul Karim Khan Chowdhury ၵေႃႉပဵၼ်ၽွင်းတၢင်မိူင်းပၢင်းၵလႃးတဵတ်ႉ တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႆယူႇ။
မိူဝ်ႈလႆႈထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈၸီႉၸမ်ႈၼႄဝႃႈ တီႈၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းပၢင်းၵလႃးတဵတ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈၽိတ်း ဢွၵ်ႇဝႃႈ “လုမ်းထတ်းသိၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ(ICJ) လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း” ၼႆယူႇ။
ဢူးၸူဝ်းႁၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းၶေႃႈသပ်းၸႅင်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း လုမ်းထတ်းသိၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈ ၾႃႉ(ICJ)ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းလႆႈတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ “ တေလႆႈၵႅတ်ႇၶႄႇႁႄႉၵင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶႃႈႁႅမ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း” ၼႆယဝ်ႉ။
မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈသၢၼ်ၶတ်းတွပ်ႇထဵင်ဝႃႈ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း လုမ်းထတ်းသိၼ်ၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ(ICJ)ၼၼ်ႉသေ မိူင်းပၢင်းၵလႃးတဵတ်ႉ တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိတ်း ၽူၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁၼ်ၽိတ်းတေႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး တေၸၢင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်(2)မိူင်းသေ တႃႇတေႁပ်ႉႁွင်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈတေဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်းမိူင်းပၢင်းၵလႃးတဵတ်ႉၼႆယူႇ။

Top