You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > မိူင်းၶႄႇလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 7 ဝၼ်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းယူတ်းယႃ တႃႇၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊဝူႊႁၢၼ်ႊ

မိူင်းၶႄႇလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 7 ဝၼ်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းယူတ်းယႃ တႃႇၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊဝူႊႁၢၼ်ႊ

January 30,2020
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း(1)ဝူင်ႈၼၼ်ႉ မိူင်းၶေႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း(6))ဝၼ်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းယူတ်းယႃလူင် ဢၼ်မီးၵူႇ 1000 လုၵ်ႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊသေ ႁပ်ႉယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊၵႂႃႇၼႆလႄႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 29 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းယူတ်းယႃလူင်ၼၼ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ႁူင်းယူတ်းယႃလူင် တီႈၼႂ်းဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 7 ဝၼ်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ

ႁူင်းယူတ်းယႃလူင်ၼႆႉ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ တီႈႁိမ်းၼမ်ႉၼွင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊသေ ၼင်ႇႁိုဝ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶဝ် တေၸၢင်ႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉတူဝ်ၸႂ်ၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈဝၢင်းလိုဝ်ႈ သဝ်းၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။
ၼင်ႇႁိုဝ်ႁူင်းယူတ်းယႃလူင်ၼႆႉ တေၸဵဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇၵၢၼ်ၵေႃႇ သၢင်ႈမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ(500)ၵေႃႉ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁႅင်းၸၢၵ်ႈလူင်(35)လမ်းလႄႈ ႁႅင်းၵႃးၸၢၵ်ႈထုၺ်ႇလိၼ် ပူႇတူဝ်ႇၸႃႇတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ပၼ်ႇတူင်ႇ(24)ၸူဝ်ႈမူင်း ၼႆယူႇ။ မိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ မိူင်းၶႄႇယၢမ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ(3)ဝၼ်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းလူင် (30)ၸၼ်ႉမႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆယူႇ။
ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 29 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႇမသိၼ်ႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ မီးမွၵ်ႈ (6000)ၵေႃႉပၢႆ၊ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီးမွၵ်ႈ(132)ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ် တိတ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မီးမွၵ်ႈ(9000)ၵေႃႉပၢႆ ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းယူတ်းယႃ တီႈၼွၵ်ႈဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ


ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊၼႆႉ တေႇၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး တီႈၼႂ်းဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ၼႂ်းႁၢင်ႈလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉသေ ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈလၢမ်းၽႄႈ ၸွတ်ႈတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။
လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပိုတ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလူင်ဝူႊႁၢၼ်ႊဝႆႉ လႄႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၶဝ် လႆႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်းသေ တေႃႉတၢင်ႇဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၶမ်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင်ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၼႆယူႇ။

Top