You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊ မွၵ်ႈ(132)ၵေႃႉသေ တိတ်းၸပ်းတၢင်း ပဵၼ်မွၵ်ႈ(6051)ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊ မွၵ်ႈ(132)ၵေႃႉသေ တိတ်းၸပ်းတၢင်း ပဵၼ်မွၵ်ႈ(6051)ၵေႃႉ

January 29,2020
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ လႆႈထူပ်းၽေးတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မူင်ႈမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ(Corona) ႁွင်ႉ တၢင်းပဵၼ် မူင်ႈမႅင်းဝူဝ်ႊႁၢၼ်ႊမွၵ်ႈ(6052)ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီးမွၵ်ႈ(132)ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။
ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 27 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းတိတ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မူင်ႈမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊမီးမွၵ်ႈ(4600)ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး မွၵ်ႈ(106)ၵေႃႉၼႆယူႇ။


လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မူင်ႈမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊဝူႊႁၢၼ်ႊ(Corona Wuhan Virus)ၼႆႉသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လႄႈ ၸိူဝ်းလႆႈတၢႆလူၺ်ႈတၢင်း ပဵၼ် တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးသေ ၵူၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဢႃႇယူႉယႂ်ႇ မီးမွၵ်ႈ(60)ပၢႆလွၼ်ႉလွၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။
တႃႇတေလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းငဝ်ႈငႃႇပၼ်ႁႃ တၢင်းပဵၼ်တိတ်းၸပ်းမူင်ႈမႅင်းဝူႊႁၢၼ်ႊၵႂႃႇၼၼ်ႉ မုၵ်ႉ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ(WHO) တေသူင်ႇတူဝ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႈၶဝ် လူင်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းၵႂႃႇသေ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈယိုၼ်ယွၼ်းတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇဝႃႈ တေၸတ်းပွႆႇ မုၵ်ႉၸုမ်းပၢႆးယူႇလီ လူင်းထတ်းတူၺ်းတၢင်းပဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။
တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊၼႆႉ ၽေႈၸွတ်ႇလႆႈၸွမ်းလူမ်းသေ မေႃၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းတၢင်း ပဵၼ်လူၺ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပွတ်ႈထူၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လႄႈ ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လူၺ်ႈၼမ်ႉ ဝၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။
မုၵ်ႉၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ(WHO)ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းပီႊ 2002-2003 ၼီႊ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မူင်ႈမႅင်းသႃႊ(Sars) မွၵ်ႈ (5327)ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီးမွၵ်ႈ(349)ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။

Top