You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > လုမ်းတြႃး ICJ တႅပ်းတတ်းပၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈ(4)လိူင်ႈ

လုမ်းတြႃး ICJ တႅပ်းတတ်းပၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈ(4)လိူင်ႈ

ပိၼ်ႇ-SSPP info

ငဝ်ႈတိုၼ်းၶၢဝ်ႇ- BBC

2020 (23) January

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလုမ်းတြႃး ICJ  ႁႃလိူင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉဝႆႉ လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း ပိင်ႊၵႃႊလီႇ ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမိူင်း ၵမ်ႊပီႊယႃႊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတႅပ်းတတ်းပၼ်ၼႂ်းၵေႈမၼ်း(4)လိူင်ႈၼႆလႄႈ ဝၼ်းထီႉ 23.1.2020 ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈလုမ်းတြႃး ပူင်ဢမိင်ႉၵႂႃႇ(4)ၶေႃႈယူႇယဝ်ႉ။

႑- တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပိင်ႊၵႃႊလီ၊ တေဢမ်ႇလႆႈပေႉၵိၼ်၊ တေဢမ်ႇ လႆႈတတ်းၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ တေဢမ်ႇလႆႈမၵ်းတတ်းလွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းလႄႈလွင်ႈၵိူတ်ႇလဵင်ႉ လုၵ်ႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတႅပ်းတတ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ပႅၵ်ႈ(2)ၼၼ်ႉၵႂႃႇ။

႒- တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးမုၵ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်းမီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶဝ်၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈသေႃႇသူၼ်းႁႂ်ႈႁဵတ်းၵေႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း။

႓- တေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႅတ်ႇၶႄႇပၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိင်ႊၵႃႊလီ ႁႂ်ႈထိုင်တီႈထိုင်တၢင်း၊ ၸိူဝ်းဢၼ် ႁဵတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ်သေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈ မီးလွင်ႈႁၢမ်ႈသီးပၼ်၊ တေလႆႈမီးမၢႆၶပ်းဢၼ်တိူဝ်ႉယမ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။

႔- ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆၶပ်းဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၼႆႉ တေလႆႈတၢင်ႇလၢႆးငၢၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း(4)လိူၼ်၊ ၸူဝ်ႈ ပႆႇတႅပ်းတတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ (6)လိူၼ် (1)ပွၵ်ႈတေလႆႈတၢင်ႇလၢႆးငၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈICJ တႅပ်းတတ်းဢမူႉတြႃး ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈၽၢႆႇမၢၼ်ႈသုမ်းၵၢၼ်ႉၵႂႃႇၼႆသေတႃႉ ဝုၼ်ႇလူင် ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႉသူၺ်ႇ လုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တွပ်ႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ“ဢၼ်လုမ်းတြႃး ICJ တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းတေႃႇသူႈၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ သင်ဝႃႈဢမ်ႇတႅပ်းတတ်းသင်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၼပ်ႉဝႃႈပေႉယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၸင်ႇႁႃတႄႇလိူင်ႈ ဢမူႉတြႃးၵူၺ်း”ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ“ၵဵဝ်ႇ ICJ ၼႆႉ ၶႂ်ႈတႅပ်းတတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈတႅပ်းတတ်း ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တိုၼ်းတေ ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈသင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ၵႂႃႇၵူၺ်း”ဝႃႈၼႆယူႇ။

Top