You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းထမ်ႈဢမ်ႇႁူႉၸဝ်ႈၶွင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းထမ်ႈဢမ်ႇႁူႉၸဝ်ႈၶွင်

ၶၢဝ်ႇ-ႁိူၼ်းၶႃး (16-Jan-20)

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶႆႉ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သွၵ်ႈတဝ်သိမ်းလႆႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းထမ်ႈလူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉၸဝ်ႈၶွင်။

ဝၼ်းထီႉ 15.1.2020 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 5 မူင်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ဢၼ်သွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ် ၶိူင်ႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းထမ်ႈ ဢၼ်မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်း တူၵ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶႆႉ ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶႆႉ မွၵ်ႈ 4000 မီႊတႃႊ လႆႈပႃးလၢဝ်းၵွင်ႈ 107 ၼိုင်ႈလဝ်း၊ မၢၵ်ႇ 107 MM 6 လုၵ်ႈ၊ ယၢမ်းသူင်ႇ 12 လႅၼ်း၊ မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ(ဢႃႊပီႊၵျီႇ)108 လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇ 60MM 12 လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇ 40MM 299 လုၵ်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ 10,11,13.1.2020 ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၸွမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ(4)ၸုမ်းၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းလၢပ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ဝၼ်းထီႉ 15.1.2020 ယၢမ်း 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ်းတေႃႇ ယၢမ်း 12 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈပၢင်လူးလၢႆး ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶႆႉၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

Top