You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ၸွမ်ၸိုင်ႈ သျီႊၵျိင်ႊၽိင်ႊ တေမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈမၢႆၶပ်းႁႃႈလွင်ႈ

ၸွမ်ၸိုင်ႈ သျီႊၵျိင်ႊၽိင်ႊ တေမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈမၢႆၶပ်းႁႃႈလွင်ႈ

ၶၢဝ်ႇ-ႁိူၼ်းၶႃး(16- January)

ၵၢၼ်တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈမိူင်းၶေႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(70)ပီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ သျီႊၵျိင်ႊၽိင်ႊ တေမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းလူင်ၼေပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17.1.2020 ၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း မီးမၢႆၶပ်းလူင်(5)လွင်ႈၼႆ ယူႇတီႈသိူဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မၢႆၶပ်း(1)ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၶေႇလႄႈမိူင်းဢိၼ်းတီႊယိူဝ်းတေၶွႆႈထွင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၽင်ႇၼမ်ႉလိုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်တေၸႂ်ႉငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ 1.3 ပီႊလီႊ ယၼ်ႊ၊ မၢႆၶပ်း(2) တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး ဢၼ်လုၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းယူႇၼၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်း ၶေႇ လၢတ်းၽၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေႃႇထိုင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ 8.9 ပီႊလီႊယၼ်ႊ တေႃႊလႃႊ၊ မၢႆၶပ်း(3) တႃႇတေၽုၺ်ႇ ၶူင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ်(2)မိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး (3)တီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢုပ်ႇၵၼ်၊ မၢႆၶပ်း(4) တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈ ဝဵင်းမႂ်ႇတႃႈၵုင်ႈ(ယၢၼ်ႇၵုင်ႇ) ဢၼ် တေလႆႈၸႂ်ႉငိုၼ်း 1.7 ပီႊလီႊယၢၼ်ႊ တေႃႊလႃႊ ၼၼ်ႉၵေႃႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်၊ မၢႆၶပ်း(5) ဢၼ်လႆႈ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ၵဵဝ်ႇၽၢႆလူင် မႄႈၼမ်ႉၶွႆႈ ၼိူဝ်ႈမႄႈၼမ်ႉၵဵဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေတူၵ်ႇၼၢႆဢုပ်ႇၵၼ် ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ သျီႊၵျိင်ႊၽိင်ႊ တေၶဝ်ႈမႃးဢႅဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၵေႃႈ ဢၼ်ႁဵတ်းပၢႆႉလူင် ႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈသျီႊၵျိင်ႊၽိင်ႊ ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇ တေႃႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းဝ (UWSA)ၶဝ် ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၸွမ်းယူႇ။

ၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ သျီႊၵျိင်ႊၽိင်ႊ မႃးဢႅဝ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လႆႈၶပ်းႁႅၼ်းပဵၼ်မႃး ဝၢႆးလင် ၸွမ်ၸိုင်ႈ ထရမ်ႊ (မိူင်းဢမေႊရီၵၼ်ႊ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ပႃႈဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢိၵ်ႇ ပႃး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းမိူင်း ဢႃႊသီႇယၢၼ်ႊ တႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၸိၵ်းၸွမ် မိူင်းဢႃႊသီႇယၢၼ်ႊ ၼႂ်း လိူၼ်မၢတ်ႉ(March)ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

Top