You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > တေႃႇၼႄႇထရၢမ်ႉ ၵမ်ႉထႅမ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

တေႃႇၼႄႇထရၢမ်ႉ ၵမ်ႉထႅမ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

January 12,2020
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
ပူၼ်ႉပႃးၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း ဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်း မိူင်းသေ လုၵ်ႉတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တီႇႁီႊရၢၼ်ႇ ဢၢၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈဝဵင်းၵဵပ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈ ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇၼူၾႆးပိုတ်းယိုဝ်းတူၵ်းတႅၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းတၢႆမွၵ်ႈ(176) ၵေႃႉယူႇ။
လွင်ႈဢၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း လႆႈထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၼူၾႆးပိုတ်းယိုဝ်းတူၵ်းတႅၵ်ႇၼႆႉ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်ႁႃ ႁၼ်ငိူၼ်ႈငဝ်ႈလၵ်းထၢၼ်သေတႃႉ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ် လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈသၢၼ်ၶတ်းမႃးယူႇ။
ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 11 ဝၼ်းၼၼ်ႉ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း လႆႈတူၵ်းတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ႁၼ်ၽိတ်းဝႃႈ ပဵၼ်ႁိူဝ်းမိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆလႄႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းဝႃႈၼႆ။
ႁတ်ႉသၼ်ႇရူဝ်ႇၼီႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ မီးလွင်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈႁိူဝ်းမိၼ်တူၵ်း တႅၵ်ႇၼႆႉသေ တေသိုပ်ႇဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ်ၽူႈၽိတ်းၾိင်ႈမၢႆမီႈၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။
ဝၢႆးသေလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇလွင်ႈတေႉၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 11 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိူၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၼႂ်းဝဵင်းတီႇႁီႊရၢၼ်ႇသေ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၼိူဝ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၵႂႃႇယူႇ။
တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Amirkabir လႄႈ Sharif ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ် လႆႈတုမ်ၵေႃၵၼ်သေ ၼႄ ၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ထွႆဢွၵ်ႇတၼ်းႁဵင်းၸၼ်ႉၵၢၼ် ၼႆယူႇ။
တေႃႇၼႄထရၢမ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈ တၢင်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ ၵမ်ႉထႅမ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႆယူႇ။ ထရၢမ်ႉ လႆႈၽၢင်ႉထိုင်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ထုၵ်ႇလီၼပ်ႉထိုဝ်ၼိူဝ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႆယူႇ။

Top