You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႈႁွင်ႉထူပ်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တီႈဝေႃႇသိၼ်ႇတၢၼ်ႇ

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႈႁွင်ႉထူပ်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တီႈဝေႃႇသိၼ်ႇတၢၼ်ႇ

January 12,2020
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
မိတ်ႉသတိူဝ်ႊၸၵွတ်ႉမႃႇရီႇသီႇရႄႇ ၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်း သိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ တေၸွႆႈ ထႅမ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈတေႃႇသူႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သေ တုၵ်းယွၼ်းတႃႇႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇ ၶဝ်ႈပႃးလူင်းတိုၼ်းလၢင်းတီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။
ၸၵွတ်ႉမႃႇရီႇသီႇရႄႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈၶတ်းၸႂ်ၵေႃႈသၢင်ႈပၼ် လွၵ်းပိူင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၼႅၼ်ႈၼႃ၊ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈ တဵမ်ထူၼ်ႈၸုမ်ႇၵူႈလီ၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈထၢၼ်ႈပဵင်းၵၼ်၊ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မၼ်ႈၵိုမ်း၊ ႁႂ်ႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈပၢႆး ပိင်ႇၺႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉသေ ၶွမ်ႇပၼ်ၼီႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ဢၼ်မီးလွင်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်ႈ၊ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။
လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၵွတ်ႉလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ၵူၺ်းၵႃႈပၼ်ႁႃမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ပေႃႇပဵၼ်မႃး ၼႂ်းပီႊ 2017 ၼီႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း၊ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ICOE ဢၼ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ လႆႈမၼ်ႈၵႂၢမ်းဝႆႉ တီႈလုမ်းတြႃးၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ICJ ၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။
တႃႇတေၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ICOE ၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢ မေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ ၸုမ်းၽူႈထႅၼ်ႈၶဝ်လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ဝႆႉသေ တေႃႇၼႄထရၢမ်ႉၵေႃႈ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇလႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းမိူင်းဢႃႊၸီႇယၼ်ႇ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႇ – မိူင်းဢႃႊၸီႇယၼ်ႇ တီႈဝေႃႇသိၼ်ႇတၢၼ်ႇ ၼႆယူႇ။
ၼႂ်းႁူဝ်ၼပ်ႉငိုၼ်းၵၢၼ်ယၢၼ်ႇတိုၼ်းလၢင်း ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႇၼႄထရၢမ်ႉ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈၵမ်ႉယၼ်တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼမ်လိူဝ်သေတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းဢႃႊၸီႇယၼ်ႇ ၼႆယူႇ။
ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉၵေႃႈ သျီႇၸိင်ႉၾိင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တေမႃးထူပ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈၵၢၼ်ၽင်တိုၼ်းလၢင်း ၼႂ်းၸေႈမိူင်း မိူင်းၶၢင်ၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

Top