You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > ၵူၼ်းတၢႆတီႈပၢင်ၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းသူၼ်မႆႉသၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ

ၵူၼ်းတၢႆတီႈပၢင်ၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းသူၼ်မႆႉသၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ

January 11,2020
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 10 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆး(2)ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းသေ တၢႆထင်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းသူၼ်မႆႉသၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸၢႆးလွႆ ယူႇဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းတၢႆ

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ – 10.1.2020
ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 11 ဝၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင် မွၼ် လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃသေ လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးလွႆ ဢႃႇယူႉ (35)ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ လတ်းၶဝ်ႈတီႈဢူၵ်းၽၢႆႇ သၢႆႉ(1)ၵမ်းလႄႈ လုင်းလူႇ ဢႃႇယူႉ(50)ၶူပ်ႇ လႆႈႁၼ်ႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ လတ်းၶဝ်ႈၵွင်းလင်ၽၢႆႇသၢႆႉ(2)ၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။
ၽူႈၸၢႆး(2)ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆထင်ဝႆႉယူႇ တီႈသုမ်ႉထဵင် ႁိမ်းၵွင်းလွႆ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းသၢပ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း လူင် လႃႈသဵဝ်ႈ – ဝဵင်းလိူဝ် တီႈမၢႆလၵ်း 148/7-149/0 ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ – ပၢင်ၶေႇ ဢၼ်ယၢၼ် ၵႆၵၼ်တင်း ၸေႈဢႅၼ်ႇမွၵ်ႈ(4)ၽႃႇလူင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် မႃးပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းတပ်ႉႁၢၼ်(ပလိၵ်ႈ)ဝဵင်းသီႇပေႃႉ တိုၵ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸွပ်ႇသွပ်ႇတူၺ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆး(3)ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁူႉ တၼ်းႁဵင်းတီႈယူႇ လႆႈထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆဝႆႉ တီႈသူၼ်မႆႉသၵ်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းသဵၼ်ႈ တၢင်း လူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈမၢႆလၵ်း 148/3 ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – လုင်းလူႇ ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ပိုတ်းယိုဝ်း တၢႆထင်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းသူၼ်မႆႉသၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ

ၽူႈၸၢႆး(3)ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းတၢႆ ပွၵ်ႈၵမ်းႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ တီႈပၢင်ၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းမူင်းၼႆႉ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈထဵင်ထွင်ၽိတ်းမေႃးၵၼ် လူၺ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇ မႅင်ႇငိုၼ်းတွင်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

Top