You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD မႄးပိၼ်ႇလႅၵ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ ၵိုၵ်းၸပ်းသဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD မႄးပိၼ်ႇလႅၵ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ ၵိုၵ်းၸပ်းသဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင်

January 10,2020
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 10 ဝၼ်း ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ(NLD)ၸေႈမိူင်းတႆး လႆႈမႄးပိၼ်လႅၵ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်း “လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈမိူင်းသၼ်လွႆ” ဢၼ်တႅမ်ႈ ၵိုၵ်းၵပ်းၸပ်းဝႆႉတီႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင် ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸုမ်းမေႃမိုဝ်းတိုၵ်ႉမႄးပိၼ်ႇလႅၵ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ “ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းသၼ်လွႆ”


ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸၢႆးလိၼ်းမျႅတ်ႈ ၽွင်တႅၼ်းၸေႈမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်း ၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်(SNLD) လႆႈႁူႉၶေႃႈတွပ်ႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ(NLD)ၸေႈမိူင်းတႆး ၶၢၼ် ပၵ်ႇဝႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်း “ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းသၼ်လွႆလႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ” ဢၼ်လႆႈၶႅၵ်းၶဵၼ် တႅမ်ႈၵိုၵ်းၸပ်းသဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင် မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်းလႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းသၼ်လွႆ လႆႈတူၵ်းလူင်းႁူမ်ႈမၢႆၵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ထိုင်ပၢၼ်ဢူးၼူႉ ပီႊ 1958 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်းမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပဵၼ်မႃးတူဝ်လိၵ်ႈ “ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းသၼ်လွႆ” ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်မႃးတေႉတေႉလႄႈ ထိုင်ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ(NLD)မႃၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းမႄးပိၼ်ႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈတူဝ်လိၵ်ႈ ” ၼႆယဝ်ႉ။
ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း(17)ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢႆးၸွမ်သႅင် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇ မူတ်းသႂ်လႄႈဝၢၼ်ႈမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း ၸေႈမိူင်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ “ တေဢၢၼ်းပိၼ်ႇလႅၵ်ႈပဵၼ် တူဝ်လိၵ်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းသၼ်လွႆလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်” ၼႆယဝ်ႉ။
ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 8 ဝၼ်းၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းမႄးတွၵ်ႇထႅၵ်ႇဢွၵ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈ “ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းသၼ်လွႆ” ၼႆႉယဝ်ႉ။

Top